۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي محتوا و شيوه ارزشيابي واحد تربيت بدني عمومي (۱) دانشگاههاي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي محتوا و شيوه ارزشيابي واحد تربيت بدني عمومي (۱) دانشگاههاي كشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت بدني عمومي (۱)
مقاله برنامه هاي تربيت بدني
مقاله شيوه ارزشيابي
مقاله آمادگي جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنيان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كاشف مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق، بررسي محتواي آموزشي و شيوه ارزشيابي واحد تربيت بدني عمومي دانشگاههاي کشور است. بدين منظور پرسشنامه اي با ۳۲ پرسش بسته و يک پرسش باز تنظيم و در اختيار اعضاي هيات علمي دانشگاههايي که حداقل داراي گروه تربيت بدني بودند يا بيش از پنج عضو هيات علمي داشتند قرار گرفت. در مجموع ۱۴۱ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند که نتايج زير بدست آمد:
محتواي آموزشي واحد تربيت بدني بايد علاوه بر ايجاد نشاط و شادابي از طريق بازي هاي دسته جمعي به ترتيب اولويت قابليت هايي چون آمادگي قلبي تنفسي، انعطاف پذيري، قدرت عضلاني، هماهنگي اعصاب و عضلات، استقامت عضلاني، چابکي و تعادل را در دانشجويان افزايش دهد. همچنين کتاب خاص اين واحد تدوين شود و براي دانشجوياني که مشکل جسماني دارند کلاس ويژه تشکيل شود.
در مورد ارزشيابي پايان نيمسال دانشجويان جديد آزمون هايي چون دو کوپر (پسران) و ۱۶۰۰ متر (دختران)، طناب زدن، دراز و نشست، خم شدن نشسته، دو رفت و برگشت ۹x۴ متر و بارفيکس کوتاه را به اجرا بگذارند و بر اساس نورم هاي استاندارد دانشگاهي نمره آنان منظور شود. بنابراين لازم است که براي آزمون هاي فوق نورم هاي استاندارد تدوين شود.

© حقوق سایت محفوظ است