۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله بررسي محتواي نسبي و فزاينده اطلاعات سود در مقايسه با بازيافت وجه نقد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي محتواي نسبي و فزاينده اطلاعات سود در مقايسه با بازيافت وجه نقد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بازده دارايي ها
مقاله نرخ بازده داخلي برآوردي
مقاله بازده سهام
مقاله Q توبين
مقاله محتواي اطلاعاتي نسبي و فزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين وند قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي محتواي اطلاعاتي نسبي و فزاينده يک معيار عملکرد مبتني بر سود، نرخ بازده داخلي دارايي ها، در مقايسه با يک معيار عملکرد مبتني بر بازيافت وجه نقد، نرخ بازده داخلي برآوردي، در تبيين عملکرد اقتصادي شرکت ها مي پردازد. همچنين بازده سهام و Q توبين به عنوان شاخص هاي عملکرد اقتصادي محسوب مي شوند.
جامعه آماري، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۱ است. نتايج نشان مي دهد که معيار عملکرد مبتني بر سود (ROA)، داراي محتواي اطلاعاتي نسبي بيشتري در مقايسه با معيار عملکرد مبتني بر بازيافت وجه نقد (EIRR) است. همچنين معيار عملکرد مبتني بر سود، داراي محتواي اطلاعاتي فزاينده نسبت به معيار عملکرد مبتني بر بازيافت وجه نقد، در تبين عملکرد اقتصادي شرکت ها مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است