۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله بررسي متون خوانداري مجموعه «فارسي بياموزيم» بر اساس نقش هاي هفت گانه زبان از ديدگاه هليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي متون خوانداري مجموعه «فارسي بياموزيم» بر اساس نقش هاي هفت گانه زبان از ديدگاه هليدي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبان فارسي
مقاله رويکرد ارتباطي
مقاله زبان شناسي نقش گرا
مقاله نقش هاي هفت گانه زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حدائق
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اهداف اصلي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان و متعاقبا، کتاب هاي موجود در اين زمينه، کمک به زبان آموزان در برقراري ارتباط با ديگران، به ويژه فارسي زبانان، در موقعيت هاي شخصي و حرفه اي گوناگون در زندگي روزانه است. براي بررسي مسائل مربوط به ارتباط کلامي/زباني، ناگزير از توجه به نقش هاي مختلف زبان مي باشيم. در همين راستا، پژوهش حاضر در پي آن است که ميزان توجه به اين نقش هاي زباني را در کتاب هاي آموزش زبان فارسي بررسي نمايد. پس از بررسي منابع آموزش زبان فارسي در ايران، مجموعه اي با نام «فارسي بياموزيم» براي انجام اين پژوهش، انتخاب گرديد. از ميان اين مجموعه ۵ جلدي، متن هاي خوانداري جلدهاي اول، دوم و سوم، به دليل توجه شان به نقش هاي زباني و به کارگيري آن ها، برگزيده شدند. پس از جمع آوري و تحليل داده ها، مشخص شد که در سه جلد مذکور، به نقش هاي زباني توجه ويژه اي شده است و نقش ها موجود در اين کتاب با شش نقش از نقش هاي هفت گانه اي که هليدي معرفي نموده، تطابق داشته اند. همچنين، تعداد نقش هاي زباني در هر جلد نسبت به جلد قبلي سير صعودي داشته است. از بين اين نقش ها نيز «نقش تعاملي» بالاترين و «نقش تخيلي» کمترين ميزان توجه را به خود اختصاص داده اند. بالا بودن ميزان توجه به نقش تعاملي، گوياي آن است که اين سه جلد از مجموعه «فارسي بياموزيم» توانايي آن را دارند که به عنوان يک ابزار ارتباطي عمل کرده و پاسخ گوي نيازهاي ارتباطي فارسي آموزان باشند.

© حقوق سایت محفوظ است