۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي متوفيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر ارجاعي به مركز پزشكي قانوني تهران طي ۵ سال (۱۳۸۱-۱۳۷۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي متوفيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر ارجاعي به مركز پزشكي قانوني تهران طي ۵ سال (۱۳۸۱-۱۳۷۷)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاچاق مواد مخدر
مقاله بلع مواد مخدر
مقاله شيوع
مقاله مرگ و مير
مقاله ترياك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده فريده
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هدف اين پژوهش بررسي حمل مواد مخدر به روش انباري (از راه حفرات و سوراخ هاي بدن) و مرگ و مير ناشي از بازشدن و يا نشت آن در اجساد ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني تهران طي پنج سال بود.
روشها: ۱۳ پرونده از كل پرونده هاي ارجاعي به سازمان، مربوط به قربانيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر كه از بيمارستان ها و نيروي انتظامي ارجاع شده بود و يا علت فوت نامعلوم بود بررسي شد. اطلاعات لازم همه گير شناسي و سبب شناسي مرگ و مير ناشي از بسته هاي بلعيده شده مواد مخدر، به وسيله پرسشنامه گردآوري گرديد.
يافته ها: بيشترين ميزان مرگ و مير در مردان در گروه سني ۲۰ تا ۶۲ رخ داده بود. ۴۶٫۵ درصد متوفيان متاهل، ۳۱٫۴۶ درصد بيكار، ۸۴٫۶۱ درصد با سابقه مثبت اعتياد، ۶۱٫۵۳ درصد داراي سابقه محكوميت بودند. بيشترين ماده كشف شده ترياك بود (۸۴٫۶۱ درصد) و هرويين و حشيش (۷٫۶۳ درصد) در رده هاي بعدي مصرف قرار داشتند. محل قرارگيري مواد مخدر در ۲۳٫۷ درصد متوفيان معده بود اما شايعترين محل (۳۸٫۴۶ درصد) نامشخص و در تمامي دستگاه گوارش بود. كم وزن ترين بسته ۲۰ گرم و سنگين ترين بسته ۱۴۰۰ گرم بود. حداكثر تعداد بسته ها ۶۰ عدد و حداقل يك بسته بود. تابلوي مرگ در ۶۱٫۵۳ درصد موارد نامعلوم ودر ۳۰٫۷۶ درصد موارد بلع بسته هاي مواد بود. علت نهايي فوت در ۷۶٫۹۲ درصد متوفيان مسموميت حاد ناشي از باز شدن بسته هاي مواد مخدر بود.
نتيجه گيري: ترس از قانون، نگراني از مراجعه به مراكز درماني، در جريان قرار گرفتن نيروي انتظامي، كم اطلاع بودن حاملين در مورد خطر حمل مواد و عوارض ناشي از نشت آن و نيز عدم امكانات تشخيصي و درماني در تمام بيمارستانها باعث افزايش مرگ و مير ناشي از روش انباري است.

© حقوق سایت محفوظ است