۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر كسري حساب جاري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۴ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر كسري حساب جاري ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كسري حساب جاري
مقاله كسري بودجه
مقاله نرخ ارز واقعي و الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي شهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر تبيين ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسري بخش تجارت خارجي با کسري بودجه دولت و نرخ واقعي ارز با بهره گيري از الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري (SVECM) طي سالهاي ١٣٣٨-١٣٨٠ است.
نتايج بلندمدت حاکي از اين است که براي اين دوره زماني، اجراي سياست کاهش ارزش پول داخلي براي کسري حساب جاري موثر نبوده است. از سوي ديگر، کسري بودجه طي دوره زماني مذکور ارتباط تنگاتنگي با کسري حساب جاري داشته و افزايش کسري دولت در سطح معني داري بالايي باعث افزايش کسري بخش تجارت خارجي شده است.
همچنين نتايج کوتاه مدت معادله کسري حساب جاري نشان مي دهد که متغير مجازي افزايش ناگهاني واردات باعث افزايش کسري حساب جاري شده و در مقابل، يکسان سازي نرخ ارز رسمي در سال ٧٢ باعث کاهش کسري حساب جاري شده است. ضريب منفي عوايد ناشي از صادرات نفت و گاز نيز نشان دهنده اين است كه افزايش عوايد صادرات اين دو محصول باعث كاهش كسري حساب جاري در كوتاه مدت بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است