۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي لفظ خاص و عام از ديدگاه معني شناسي منطقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در علوم انساني الزهرا از صفحه ۵۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي لفظ خاص و عام از ديدگاه معني شناسي منطقي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف بررسي و نقد آراي فيلسوفان زبان و معني شناسان منطقي درباره الفاظ خاص و عام نگاشته شده است. براي دست يابي به اين مهم، ابتدا به معرفي لفظ خاص و مساله تحليل چنين لفظي در معني شناسي منطقي پرداخته خواهد شد و سپس از همان روش براي معرفي و بررسي لفظ عام بهره گرفته خواهد شد تا از اين طريق صحت و سقم آراي فيلسوفان زبان و معني شناسان منطقي از منظر معني شناسي زباني معلوم گردد.

© حقوق سایت محفوظ است