۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا و همتايان بيناي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا و همتايان بيناي آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله نابينايي
مقاله كم بينايي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: كوهپايه زاده اصفهاني جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش مقايسه كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا با همتايان بيناي آنها در شهر تهران است.
روش: در اين پژوهش ۹۳ نفر از دانش‏آموزان نابينا (۱۸ دختر و ۷۵ پسر) ۱۵ ساله و بالاتر، ساكن تهران و مشغول به تحصيل در مدارس كودكان استثنايي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مقايسه به روش نمونه‏گيري تصادفي چند مرحله‏اي از دانش آموزان عادي مدارس شهر تهران به تعداد سه برابر دختران و دو برابر پسران نابينا، انتخاب شدند. براي گردآوري داده‏ها، پرسشنامه كيفيت زندگي و معاينه حدت بينايي به كار برده شد. يك بررسي راهنما براي از ميان برداشتن برخي نارسائيها، افزايش پايايي (محاسبه آلفاي كرونباخ) و افزايش اعتبار سازه‏اي (از روش تحليل عامل) انجام گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده‏ها نشان داد كه بين كيفيت زندگي دو گروه مورد بررسي تفاوت معني‏دار وجود ندارد ولي تنها در حوزه تحرك كيفيت زندگي تفاوت معني‏دار ديده شد. بين كيفيت زندگي و حدت بينايي در دانش آموزان نابينا ارتباط معني‏دار به دست آمد. سواد پدر و مادر در گروه دانش‏آموزان بينا به شكل معني‏دار بالاتر از دانش‏آموزان نابينا بود.
نتيجه: فراهم آوردن تسهيلات حمل و نقل فردي و اجتماعي خاص نابينايان و پيشگيري از پيشرفت نقايص بينايي و تصحيح هر چه كاملتر كاهش بينايي با استفاده از وسايل كمك بينايي جديد و مناسب، نقش مؤثري در بالا بردن كيفيت زندگي دانش‏آموزان نابينا دارد.

© حقوق سایت محفوظ است