۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسوريازيس
مقاله كيفيت زندگي
مقاله شدت بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي‌ سودابه‌
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي ميمندي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نسب گرجي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري شهربابك فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پسوريازيس يك بيماري مزمن و عودكننده است كه داراي تاثيراتي بر روي جسم، روح و كيفيت زندگي بيماران است. هدف از اين مطالعه بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس بود.
روش اجرا: در اين مطالعه مقطعي كه در سال ۱۳۸۸ انجام شد، ۹۷ بيمار مبتلا به پسوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه و مركز PUVA درماني بيمارستان افضلي پور در شهر كرمان انتخاب شدند. كيفيت زندگي بيماران با استفاده از پرسش نامه شاخص كيفيت زندگي Dermatology Life Quality Index (DLQI) و شدت بيماري آنان با Psoriasis Area Severity Index (PASI) مورد ارزيابي قرار گرفت و نمره اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري One-way AVONA و مربع كاي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۵۵٫۷% بيماران مذكر بودند و ميانگين سني افراد ۳۵٫۳ سال (از ۱۶ تا ۷۵ سال) بود. شايع ترين نوع بيماري، پسوريازيس ولگاريس (۷۶٫۳%) بود و ۳٫۱% مبتلا به آرتروپاتي بودند. متوسط مدت ابتلا به بيماري ۲۱ ماه (از ۱۱ ماه تا ۳۰ سال)، ميانگين نمره كيفيت زندگي افراد ۱۴٫۱ (حداقل ۱ و حداكثر ۲۹) و ميانگين نمره شدت بيماري ۱۸٫۶ (حداقل ۰٫۶ و حداكثر ۶۶٫۶) بود. نمرهDLQI با شدت بيماري، وضيعت تاهل و نوع بيماري از لحاظ آماري ارتباط معني داري داشت (۰٫۰۵>P).
نتيجه گيري: بيماري پسوريازيس با تخريب كيفيت زندگي بيماران همراه است، بنابراين براي كاهش اثرات سوء بيماري بر زندگي بيماران بايد اقدامات حمايتي رواني و اجتماعي صورت گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است