۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي كريپتوسپوريديوز در كودكان مبتلا به اسهال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۹۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي كريپتوسپوريديوز در كودكان مبتلا به اسهال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) سمنان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريپتوسپوريديوم
مقاله رنگ آميزي ذيل نلسون
مقاله رنگ آميزي فلوئورسانس
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري عيدگاهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابويي مهريزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: امين بيدختي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کريپتوسپوريديوم پاروم (Cryptosporidium parvum) يک انگل کوکسيديايي مي باشد که عامل مهم اسهال در حيوانات و در انسان به ويژه کودکان و بيماران با ايمني تحت مخاطره مي باشد. از ۱۹۷۶ که اولين مورد انساني آن گزارش شد، اين تک ياخته به طور مداوم مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. هر چند از عفونت هاي انساني و دامي با کريپتوسپوريديوم از نقاط مختلف ايران گزارشاتي وجود دارد؛ اما به دليل اين که اين تک ياخته در آزمايشات معمول انگل شناسي بررسي نمي گردد از ميزان شيوع اين انگل در ايران در بسياري از نقاط کشور گزارشي در دسترس نيست. اين مطالعه با هدف اثبات وجود يا عدم وجود موارد انساني اين تک ياخته در کودکان مبتلا به گاستروانتريت در سمنان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نمونه هاي مدفوع همه کودکان زير ۱۲ سال مبتلا به گاستروانتريت که از ابتداي تيرماه تا اول مهرماه ۱۳۸۱ به بيمارستان کودکان اميرالمومنين سمنان مراجعه کرده بودند (۱۵۳ مورد) از نظر کريپتوسپوريديوم بررسي شدند. هر يک از نمونه ها پس از تغليظ به روش فرمالين – اتر، با روش هاي ذيل نلسون اصلاح شده و رنگ آميزي فلورسانس با ردامين با تغييرات جزيي رنگ شده و به ترتيب با ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ فلوئورسانس مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: کريپتوسپوريديوم پاروم در (۳٫۲۶%) ۵ مورد (با فاصله اطمينان ۹۵%، ۶٫۴% -۰٫۰۰۶%) مثبت بود، که ۴ مورد مربوط به پسران (۱، ۳، ۵ و ۶ ساله) و ۱ مورد مربوط به يک دختر ۱۲ ساله بود. در اين مطالعه ارتباط معني داري بين فراواني کريپتوسپوريديوم با جنس، سن و نيز استفاده از شير مادر در کودکان زير سن ۲ سال مشاهده نشد، اما بين آلودگي با اين انگل و تماس مستقيم با دام ارتباط معني داري وجود داشت (P=0.0026).
نتيجه گيري: اين مطالعه وجود عفونت کريپتوسپوريديايي در کودکان مبتلا به اسهال را در سمنان نشان مي دهد، که از نظر فراواني موارد انساني نيز با بيشتر مطالعات انجام شده در ساير نقاط کشور اختلاف معني داري ندارد. در اين مطالعه، در ۳٫۲۶% موارد اسهال هاي کودکان در فصل تابستان وجود کريپتوسپوريديوم را نشان داديم. بر اساس اين مطالعه و مطالعات مشابه پيشنهاد مي کنيم تشخيص روتين کريپتوسپوريديوم حداقل در آزمايشگاه هاي مرجع يا آزمايشگاه بيمارستان هاي اطفال براي کودکان مبتلا به گاستروانتريت به صورت روتين انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است