۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله بررسي كريپتوسپوريديوزيس در مصرف ‌كنندگان داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كريپتوسپوريديوزيس در مصرف ‌كنندگان داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب معده و روده باريك
مقاله عوامل جلوگيري از تشكيل پادتن ها
مقاله كريپتوسپوريديوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي هزارجريبي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي شيرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كريپتوسپوريديوزيس بيماري ناشي از انگل كريپتوسپوريديوم، و يكي از مشكلات بيماران دريافت كننده داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني است.
هدف: با توجه به نقش بيماري زايي انگل كريپتوسپوريديوم به عنوان يك انگل فرصت طلب در افراد با سيستم ايمني ناتوان ، تحقيق حاضر با هدف بررسي كريپتوسپوريديوزيس در بيماران دريافت كننده داروهاي سركوب گر سيستم ايمني (‌مورد) و بيماران مبتلا به گاستروآنتريت كه از داروهاي سركوب گر سيستم ايمني استفاده نمي كردند( شاهد) انجام شد .
مواد و روش‌ها: در يك مطالعه مورد ، شاهدي (Case- control) در بيمارستان كودكان اميركلا بابل، تعداد ۱۰۰ بيمار مبتلا به گاستروآنتريت دريافت كننده داروهاي سركوب‌گر سيستم ايمني (مورد) و ۱۰۰بيمار مبتلا به گاستروآنتريتك كه از داروهاي سركوب‌گر سيستم‌ايمني‌استفاده نمي‌كردند (شاهد) از نظر سن، جنس و موقعيت جغرافيايي (شهر، روستا) همسان شده بودند. كليه اطلاعات هر بيمار مانند سن، جنس، تماس با حيوان، نوع آب آشاميدني، محل سكونت ، نوع بيماري، علايم باليني، نوع و ميزان داروي مصرفي و مدت شيمي درماني توسط پرسشنامه استخراج گرديد و از هر بيمار سه نمونه مدفوع در گروه مورد و شاهد جمع آوري و با روشهاي رنگ آميزي ذيل نلسون و ذيل نلسون اصلاح شده بررسي گرديد و نتايج مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .
نتايج: نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد ميزان آلودگي به كريپتوسپوريديوم در گروه مورد ۵% و در گروه شاهد ۶% و در مجموع كل نمونه ها ۵/۵% بوده است كه با توجه به آزمون اختلاف نسبت بين دو جامعه اختلاف معني داري به دست نيامد (z=0.3) بيشترين ميزان آلودگي در گروه سني ۶-۴ سال (مورد) و ۸-۶ سال نمونه هاي (شاهد) بودند. از نظر جنس اختلاف معني داري با ميزان آلودگي ديده نشد و بيشترين آلودگي در بيماران مبتلا به لوسمي ALL بود و تعداد اقلام داروي مصرفي تأثيري در ميزان ابتلا نداشت.
نتيجه گيري: با استفاده از نتايج مي توان ضرورت بررسي انگل كريپتوسپوريديوم را با روش‌هاي ويژه در هر دو گروه با سيستم ايمني توانمند و ناتوان مبتلا به گاستروآنتريت پيشنهاد نمود .

© حقوق سایت محفوظ است