۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي كاربرد سير به عنوان نگهدارنده در صنايع رب گوجه ‌فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي كاربرد سير به عنوان نگهدارنده در صنايع رب گوجه ‌فرنگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله نگهدارنده
مقاله باسيلوس كوگوالانس
مقاله رب گوجه ‌فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلوتي سونياسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات اخير نشان داده‌اند كه سير، يكي از قديمي‌ترين گياهان دارويي، داراي خواص بارز ضد ميكروبي است. در تحقيق حاضر، اثر سير به عنوان نگهدارنده در رب گوجه‌فرنگي، مورد بررسي قرار گرفته است. فرآورده‌هاي گوجه‌فرنگي و از جمله رب گوجه‌فرنگي با pH=۴/۳ در گروه مواد غذايي اسيدي قرار دارند. بنابراين شاخص استريليزاسيون تجاري در مورد اين ماده غذايي، از بين رفتن باكتري باسيلوس كواگولانس است. سير تازه و عصاره كلروفرمي سير به نحوي به محيط كشت TSB (Trypticase Soy Broth) و رب گوجه‌فرنگي اضافه شد كه سري غلظت زير بر حسب درصد حجمي حاصل شد:۰/۳، ۵/۲، ۰/۲، ۵/۱، ۰/۱، ۷۵/۰، ۵/۰، ۲۵/۰، ۱۲۵/۰٫ سپس از سوسپانسيون ميكروب با غلظت‌ نهايي ۱×۱۰۶ ميكروارگانيسم در هر ميلي‌ليتر به ظروف محتوي مواد فوق اضافه شد. پس از گرمخانه‌گذاري به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۳۷ درجه سانتي‌گراد، مواد فوق در پليت‌هاي محتوي كشت(Nutrient Agar)NA  كشت داده شدند. پليت‌هاي تهيه شده به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۳۷ درجه سانتي‌گراد گرمخانه‌گذاري شدند. نتايج به صورت رشد يا عدم رشد پرگنه‌ها در سطح محيط كشت جامد قابل مشاهده بودند و با نمونه‌هاي شاهد مقايسه شدند. حداقل غلظت مهاري (MIC) در مورد سير تازه و عصاره كلروفرمي سير در رب گوجه‌فرنگي به ترتيب عبارت بودند از: ۳ درصد و ۵/. درصد. همچنين در اين تحقيق اثر سير تازه و عصاره كلروفرمي سير بر خصوصيات شيميايي و فيزيكي و طعم رب گوجه‌فرنگي مورد بررسي قرار گرفت.
سير تازه و عصاره كلروفرمي سير به مقادير حداقل غلظت مهاري، بر خصوصيات شيميايي و فيزيكي رب گوجه‌فرنگي تأثير معني‌داري نداشتند، اما تغيير ايجاد شده در طعم رب گوجه‌فرنگي بسته به سليقه شخصي افراد، مطلوب يا نامطلوب ارزيابي شد.

© حقوق سایت محفوظ است