۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي كارايي فني عوامل توليد در واحدهاي پروراربندي گوساله (مطالعه موردي در استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي فني عوامل توليد در واحدهاي پروراربندي گوساله (مطالعه موردي در استان فارس)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارايي فني
مقاله تابع تصادفي مرزي
مقاله تابع توليد متعالي و برنامه ريزي رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين مطالعه تخمين كارايي فني واحدهاي پروربندي گوساله و تعيين عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر آن است . اضافه بر آن، چگونگي استفاده از عوامل مختلف توليد نيز مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به سهم برجسته هزينه مواد غذايي در هزينه كل اين واحدها، تركيب مناسب جيره غذايي گوساله هاي گوشتي نيز تخمين زده شده است.
اطلاعات مورد نياز اين مطالعه از۵۰ واحد پرواربندي گوساله اطراف شيراز، كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در سال ۱۳۷۷-۷۸ انتخاب شدند، جمع آوري شده است. رابطه توليد اين واحدها با استفاده از تابع توليد متعالي و كارايي فني آنها با كمك تابع مرزي تصادفي برآورد شده است. جيزه غذايي بهينه اين واحدها نيز با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي تعيين گرديده است. .
نتايج مطالعه نشان داد كه اين واحدها در استفاده از نهاده هاي كارگر روزمزد و مواد ضد عفوني كننده، در ناحيه غير اقتصادي توليد عمل مي كنند. افزون بر آن، كارايي فني آنها به نحو درخور ملاحظه اي افزايش پذير است. تعيين جيره غذايي بهينه نيز گوياي امكان كاهش هزينه كل اين واحدهاست.

© حقوق سایت محفوظ است