۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي كارآيي علفكش تريفلوسولفورون متيل در كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي علفكش تريفلوسولفورون متيل در كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع چغندرقند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندر قند
مقاله كارآيي
مقاله تريفلوسولفورون
مقاله كنترل
مقاله پهن برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري بيرگاني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خلقاني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بدلي خاصاي
جناب آقای / سرکار خانم: حسان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور کاهش ميزان مصرف علفکش ها در مزارع چغندرقند و کاهش آلودگي محيط زيست با استفاده از علفکش تريفلوسولفورون که داراي طيف وسيع علفکشي، دوام کم در خاک و ميزان مصرف کم در مراحل اوليه رويش چغندرقند و علف هاي هرز مي باشد طي سال هاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ در مراکز تحقيقات کشاورزي شهرستان هاي مشهد، دزفول، مغان و کرج اجرا شد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با يازده تيمار در چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: کاربرد علفکش هاي تريفلوسولفورون به ميزان ۱۵ و ۲۰ گرم ماده موثر در هکتار در مرحله کوتيلدوني چغندرقند، تريفلوسولفورون به ميزان ۱۰ و ۱۵ گرم ماده موثره در هکتار، تريفلوسولفورون به ميزان ۱۵ گرم ماده موثره + فن مديفام به ميزان ۰٫۳ کيلوگرم ماده موثره در هکتار، پيرازون + فن مديفام به ميزان ۰٫۳ + ۱٫۶ کيلوگرم ماده موثره در هکتار، فن مديفام به ميزان ۰٫۳ کيلوگرم ماده موثره در هکتار در مرحله کوتيلدوني چغندرقند و تکرار آن يک هفته بعد، فن مديفام به ميزان ۰٫۷۸ کيلوگرم ماده موثر در هکتار، پيرازون به ميزان چهار کيلوگرم ماده موثره در هکتار در مرحله چهار برگي چغندرقند، شاهد بدون علف هرز و با علف هرز. کليه علفکش هاي مورد آزمايش همراه با روغن مويان به ميزان ۲۰۰ سانتيمتر مکعب در هکتار مصرف شدند. از نظر کنترل علف هاي هرز و همچنين ميزان عملکرد چغندرقند تفاوت معني داري بين تيمارهاي آزمايش مشاهده شد، تيمار کاربرد مخلوط علفکش هاي تريفلوسولفورون + فن مديفام به ميزان (۰٫۳ کيلوگرم + ۱۵ گرم) ماده موثر در هکتار بيشترين تاثير را در کنترل علف هاي هرز پهن برگ داشت و در مقايسه با تيمار شاهد با علف هرز به ميزان ۷۸ درصد باعث کاهش تعداد علف هاي هرز پهن برگ شد. از نظر عملکرد چغندرقند تيمارهاي شاهد بدون علف هرز و کاربرد تريفلوسولفورون + فن مديفام به ترتيب با ۴۵٫۱۳ و ۳۶٫۹۴ تن در هکتار بيشترين و شاهد با علف هرز با ۱۰٫۵۳ تن در هکتار کمترين عملکرد ريشه چغندرقند را داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است