۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي فعاليت آنتي بيوتيک هاي β لاكتامي و آمينوگليكوزيدي در برابر بيوفيلم Pseudomonas aeruginosa در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۶۰ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت آنتي بيوتيک هاي β لاكتامي و آمينوگليكوزيدي در برابر بيوفيلم Pseudomonas aeruginosa در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوفيلم
مقاله Pseudomonas aeruginos
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله پلانكتونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عالي احيا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلايي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Pseudomonas aeruginosa، باكتري گرم منفي و پاتوژن فرصت طلبي است كه سبب طيف گسترده اي از عفونتها مي گردد. اين باكتري توليد كننده بيوفيلم است. بيوفيلم جمعيتي از سلولهاي رشد كننده بر يك سطح و محصور در ماتريكس اگزوپلي ساكاريدي است. ريشه كني عفونتهاي بيوفيلم با درمان مواد ضد ميكروبي مشكل است. مطالعه بر روي ۴۲ جدایهPseudomonas aeruginosa ، بيمارستاني انجام شد و سويه موكوييد تر ۲۱۴ براي ادامه كار انتخاب شد، توليد بيوفيلم با مطالعه ميكروسكوپي تاييدگرديد. فعاليت باكتريسيدالي آنتي بيوتيكهاي β لاكتامي و آمينوگليكوزيدي در برابر سلولهاي بيوفيلم و سلولهاي پلانكتونيك بررسي شد. نتايج فعاليت باکتريسيدالي مويد اختلاف آشكار بين سلولهاي پلانكتونيك و بيوفيلم است كه نشان دهنده مقاومت بيوفيلم نسبت به پلانكتونيك است. سلولهاي بيوفيلم در غلظت ۱۲۸ MIC جنتامي سين و۶۴ MIC  آميكاسين در مقايسه با سلولهاي پلانکتونيک ريشه کن شدند ودرغلظت ۲۵۶۰ μg/ml آنتي‌بيوتيكهاي β لاكتامي، پايدار باقي ماندند.

© حقوق سایت محفوظ است