۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي فراواني نشانه هاي روانپزشكي در دانشجويان سال آخر پزشكي و غير پزشكي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني نشانه هاي روانپزشكي در دانشجويان سال آخر پزشكي و غير پزشكي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پزشكي
مقاله استرس
مقاله آزمون SCL-90-R
مقاله نشانه هاي روانپزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه رنج و نشانه‏هاي رواني در دانشجويان سال آخر رشته‎هاي پزشكي و غير پزشكي بوده است.
روش: ۱۲۶ دانشجوي پزشكي و ۸۴ دانشجوي رشته هاي فني، هنر و علوم دانشگاه تهران كه از نظر ويژگيهاي جمعيت شناختي همتا سازي شده بودند به كمك آزمون SCL-90-R و يك پرسشنامه جمعيت شناختي بررسي شدند. معيار ورود به اين پژوهش دانشجوي سال آخر بودن و معيار خروج، داشتن بيماري فعال روانپزشكي بود. در اين بررسي ارتباط متغيرهاي سن، جنس، وضعيت اقتصادي، روابط خانوادگي، شركت در جنگ و مجروح شدن، مشروط شدن، سابقه شخصي و خانوادگي بيماري جسمي و رواني، ميزان رضايت تحصيلي و چگونگي نگرش مذهبي فرد با متغير مشكلات رواني مورد بررسي قرار گرفته است.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد كه مشكلات روانشناختي دانشجويان پزشكي در تمام ابعاد آزمون ياد شده به جز ترس مرضي به طور معني دار بالاتر ازدانشجويان غير پزشكي بود و اين تفاوت در دانشجويان دختر پزشكي بارزتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است