۱۳۹۶-۰۶-۲۳

مقاله بررسي فراواني ميوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعيت رسوبات بستر در خورهاي شمالي استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مجله علمي شيلات ايران (فارسي) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني ميوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعيت رسوبات بستر در خورهاي شمالي استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميو بنتوز
مقاله رسوبات
مقاله خور
مقاله خليج فارس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردارهريجاني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكويان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عوفي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فراواني و پراكنش ميوبنتوزها در خورهاي شمالي استان بوشهر به منظور تعيين وضعيت بسترمنطقه ازطريق برداشت نمونه بصورت فصلي از پاييز ۱۳۷۹ تا تابستان ۱۳۸۰ مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نمونه برداري از ۱۰ ايستگاه، از خور دوبه تا خور گناوه و يك ايستگاه در خليج فارس بعنوان شاهد صورت گرفت. در مجموع چهار گروه از ميوفونها شناسايي و جداسازي شدند كه بيشترين فراواني مربوط به ostracoda و foraminifera با ۲۹ درصد و كمترين آن مربوط به شكم پايان با ۱۸ درصد بوده است.
حداكثر تراكم درايستگاه شماره ۱۰( شاهد دريايي) با ۲۰۷۳۵ عدد در متر مربع و حداقل تراكم درايستگاه شماره ۲(خور- مصب فراكه) با ۵۳۲۰ عدد در متر مربع بوده است. حداكثر تراكم ميوبنتوزها در فصل بهار با ۱۶۷۶۰۳ عدد درمتر مربع و حداقل آن مربوط به فصل زمستان با ۶۱۳۶۵ عدد در متر مربع بوده است. همچنين اندازه ذرت، بافت خاك و مقدار كل مواد آلي رسوبات بستر نيز درايستگاههاي ده گانه محاسبه گرديد كه درمجموع ايستگاه شماره ۱۰ (شاهد دريايي) با ۱۱٫۷۹ درصد بيشترين و ايستگاه شماره ۴( خور گسير) با ۳٫۷۸ درصد كمترين مقداركل مواد آلي رسوبات بستر را به خود اختصاص داده بودند. بعلاوه ميزان ضريب همبستگي ايستگاههاي نمونه برداري از لحاظ فراواني ميوبنتوزها نيزمورد محاسبه قرار گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است