۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي فراواني موارد آسيبهاي فك و صورت در ورزشكاران عضو فدراسيون‌ هاي مختلف ورزشي در ايران در سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني موارد آسيبهاي فك و صورت در ورزشكاران عضو فدراسيون‌ هاي مختلف ورزشي در ايران در سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشكي ورزشي
مقاله ماكروتراما
مقاله ميكروتراما
مقاله ورزشهاي تماس
مقاله آسيبهاي ورزشي فك و صورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودهاشمي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر صدمات ورزشي، بخش قابل توجهي از مجموعه حوادث اجتماعي را تشكيل مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني موارد آسيبهاي فك و صورت در ورزشكاران عضو فدراسيون هاي مختلف ورزشي در ايران در فاصله سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ بود. در اين ارتباط پرونده هاي مربوط به آسيبهاي ورزشي مردان و زنان ورزشكار عضو فدراسيون هاي مختلف ورزشي در ايران در فاصله سالهاي مورد نظر در فدراسيون پزشكي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات دريافتي از طريق ۲۶ هيات پزشكي مستقر در استانهاي كشور دريافت گرديد. يافته هاي حاصل از بررسي پرونده هاي مذكور نشان داد كه آسيبهاي فكي، صورتي بيشترين آسيبهاي ورزشي را تشكيل مي دهد. در ورزشكاران مرد، فوتبال بيشترين عامل ايجادكننده صدمات فك و صورت مي باشد و كوهنوردي و اسكي كمترين نقش را در ايجاد اين صدمات به عهده دارند. در مورد ورزشكاران زن، ورزش كاراته مهمترين عامل ايجاد صدمات فك و صورت بوده است. شيرجه‌، كوهنوردي و اسكي ورزشهايي هستند كه كمترين حوادث فك و صورت را به همراه داشته اند. شكستگي بيني شايعترين صدمه ورزشي در بين وزرشكاران مرد و زن ايراني مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است