۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي فراواني عوارض جانبي ناشي از ان ـ استيل سيستيين وريدي در درمان مصرف بيش از حد استامينوفن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني عوارض جانبي ناشي از ان ـ استيل سيستيين وريدي در درمان مصرف بيش از حد استامينوفن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامينوفن
مقاله مسموميت
مقاله ان ـ استيل سيستيين
مقاله عوارض جانبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صناعي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي نژاد فخرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: داروهاي متعددي به عنوان آنتي دوت استامينوفن مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه از جمله مهمترين آنها ان ـ استيل سيستيين (NAC) است. در خصوص راه استفاده،‌ دوزاژ و مدت زمان تجويز NAC در درمان مسموميت با استامينوفن اختلاف نظر وجود دارد. تاكنون چندين گزارش از بروز واكنشهاي جانبي تجويزفرم وريدي NAC منتشر شده كه استفاده از اين فرم آنتي دوت را در كشورهاي مختلف محدود كرده است. در ايران، اطلاعاتي از ميزان شيوع عوارض جانبي استفاده از فرم وريديNAC  در دست نيست. جهت بررسي فراواني عوارض و واكنشهاي جانبي NAC، مقايسه با گزارشات قبلي و ارزيابي بي خطري (Safety) آن در درمان مسموميت با استامينوفن، تحقيق حاضر انجام شد.
روشها: اين مطالعه آينده نگر در سال ۱۳۸۰ در بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي بيماران بزرگسالي بود كه با تاريخچه مصرف تك دوز مقادير سمي استامينوفن (۷٫۵ گرم يا بيشتر) و در مدت كمتر از ۱۲ ساعت از مصرف، مراجعه كرده بودند. اين بيماران بدون در نظر گرفتن سطوح سرمي استامينوفن تحت درمان قرار گرفتند. افراديكه تاريخچه مصرف همزمان داروهاي ديگر با استامينوفن را داشتند، بيماران كومايي و يا مبتلا به آنسفالوپاتي كبدي از مطالعه حذف شدند. درمان اين بيماران با استفاده از پروتكل درماني ۲۰ ساعته انجام شد. در انتهاي تجويز NAC، فرم از پيش تعيين شده جمع آوري اطلاعات تكميل شد. داده ها با آزمون آماري رگرسيون لجستيك بر پايه متد گام به گام متغير آناليز شدند.
يافته ها: NAC وريدي در۲۰۶  مورد تجويز شد. ۴۸ نفر (۲۳٫۳ درصد) دچار عوارض جانبي ناشي از آن شدند. بروز واكنشهاي جانبي در هيچ يك از موارد، باعث قطع كردن دايم تجويزNAC  نشد. همچنين مورد شديدي از واكنشهاي جانبي كه احتياج به مراقبتهاي ويژه داشته باشد و مرگ مشاهده نشد. سن، جنس، سابقه آسم و سابقه عوارض و حساسيت قبلي، ارتباط آماري معني داري با شيوع عوارض جانبي نداشتند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه شايد بتوان نتيجه گرفت كه ميزان پايين سميت كبدي و عدم استفاده از پمپ خودكار انفوزيون وريدي بتواند پاسخگوي شيوع زياد عوارض جانبيNAC  وريدي باشد. علي رغم فراواني بالاي عوارض جانبي در اين مطالعه، اين عوارض، گذرا و بسادگي قابل درمان بودند، تهديد كننده حيات نبودند و تمامي بيماران دوره كامل درمان را دريافت كردند. بنابراين، درمان اوردوز ناشي از استامينوفن باNAC  وريدي مي تواند نسبتا بي خطر در نظر گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است