۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي فراواني دلايل درمان مجدد دندان هاي ترميم شده با آمالگام و كامپوزيت در بيماران مراجعه كننده بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۱-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۳۸۶ تا ۳۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني دلايل درمان مجدد دندان هاي ترميم شده با آمالگام و كامپوزيت در بيماران مراجعه كننده بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۱-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكست
مقاله تعويض
مقاله آمالگام
مقاله كامپازيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: جماعت لو نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درمان دوباره ترميم هاي موجود يکي از نيازهاي اساسي درمان است که باعث زيانهاي جسمي، روحي و مالي مي گردد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي شيوع دلايل شکست و درمان دوباره ترميم ها – که باعث دقت بيشتر در پيشگيري از ايجاد اين دلايل و توجه ويژه به هنگام فراخواني بيماران مي گردد – مي باشد.
روش بررسي: نوع اين مطالعه توصيفي مشاهده اي مقطعي (Cross-sectional observational description) و روش نمونه گيري بصورت آماده غير احتمالي (Non probability sampling) مي باشد. جامعه مورد بررسي، بيماران مراجعه کننده به بخش ترميمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۱-۱۳۸۰ بودند که درمان دوباره ترميم انجام شده قبلي آمالگام يا کامپوزيت در مورد آنها تجويز گرديده بود. علت يا دلايل تجويز درمان دوباره با معاينه و نظر اعضاي هيات علمي بخش در فرم اطلاعاتي ثبت گرديد. داده ها بصورت متناوب جمع آوري گرديده، توسط برنامه آماري SPSS Ver.11.0 مورد تجزيه و تحليلي قرار گرفتند.
يافته ها: در ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت شايع ترين علت جايگزيني ترميم ها، پوسيدگي ثانويه است. دومين علت شايع در ترميم هاي آمالگام کلاس I و V، marginal ditching و در ترميم هاي آمالگام کلاس II، overhang مي باشد. در ترميم هاي کلاس I و V کامپوزيت، از دست رفتن ترميم؛ در ترميم هاي کلاس II، تماس بين دنداني نامناسب و در ترميم هاي کلاس III و IV کامپوزيت، عدم هماهنگي رنگ مي باشد.
نتيجه گيري: پوسيدگي ثانويه شايع ترين علت درمان دوباره دندانهاي ترميم شده با آمالگام و کامپوزيت مي باشد. ساير دلايل شکست درمان، بايد به هنگام ترميم دندانها و ارزيابي دوره اي آنها مدنظر قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است