۱۳۹۶-۰۶-۲۱

مقاله بررسي غلظت يون فلورايد در منابع سطحي تامين آب شرب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در محيط شناسي از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت يون فلورايد در منابع سطحي تامين آب شرب شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشاميدني
مقاله يون فلورايد
مقاله منابع آب سطحي
مقاله رودخانه كرج
مقاله رودخانه جاجرود
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهام يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر آب شرب شهر تهران عمدتا از منابع آب سطحي شامل رودخانه هاي كرج و جاجرود تامين مي شود. در مورد غلظت يون فلورايد در منابع مختلف تامين آب شرب شهر تهران، اطلاعات دقيق و مستندي وجود ندارد. اين تحقيق به منظور تعيين غلظت يون فلورايد در منابع اصلي تامين آب شرب شهر تهران انجام شده است. به اين دليل ۸ ايستگاه در رودخانه كرج و ۵ ايستگاه در رودخانه جاجرود انتخاب گرديد و در يك دوره ۸ ماهه در چهار مقطع زماني ۲ ماهه در هر ايستگاه نمونه برداري انجام گرفت و در آزمايشگاه به روش اسپادنس (SPADNS) مقدار يون فلورايد در آنها اندازه گيري شد. داده هاي به دست آمده نشان مي دهد كه غلظت يون فلورايد در آب رودخانه‌هاي جاجرود و كرج به ترتيب در محدوده ۲۸/۰ تا ۵۲/۰ و ۱۵/۰ تا۳۵/۰ ميلي گرم در ليتر بوده است. غلظت بهينه فلورايد به شرايط آب و هوايي و مقدار آب مصرفي بستگي دارد. بر اساس استاندارد آب ايران، مقدار بهينه ان در ماههاي سرد سال ۲/۱ ميلي گرم بر ليتر و در ماههاي گرم سال ۷/۰ ميلي گرم بر ليتر است. بر اين اساس مقدار كمبود يون فلورايد در رودخانه هاي كرج و جاجرود به ترتيب در ماههاي گرم سال حدود ۴۵/۰ و ۳/۰ ميلي گرم در ليتر و در ماههاي سرد سال حدود ۱ و ۸۵/۰ ميلي گرم در ليتر است. بدين ترتيب تنظيم غلظت يون فلورايد آب شرب در حد استاندارد يا تامين فلورايد مورد نياز بدن به روشهاي ديگر (خوراندن قطره فلورايد به كودكان) ضرورت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است