۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي عوامل موثر در بروز خشونت خانگي و روش هاي مقابله با آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهرستان سمنان در سال ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در بروز خشونت خانگي و روش هاي مقابله با آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهرستان سمنان در سال ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله روشهاي مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابريان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آتش نفس الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در اكثر جوامع خشونت عليه زنان با علل متعدد وجود دارد و زنان راهكارهاي مختلفي را جهت مقابله با آن اتخاذ مينمايند. اين تحقيق با هدف تعيين علل و عوامل خشونت و روشهاي مقابله اي آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهرستان سمنان انجام گرديد.
روشها: طي يك پژوهش كيفي و با استفاده از روش بحث گروهي متمركز (FGD)، ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سمنان در مورد خشونت خانوادگي بررسي شد. حجم نمونه ۱۲۰ نفر بود كه در ۱۲ جلسه بحث ۶ تا ۱۲ نفره شركت نمودند. داده ها بر اساس اهداف مطالعه، كدگذاري و طبقه بندي شد و يافته هاي هر گروه از اطلاعات طبقه بندي شده مورد تفسير قرار گرفت.
يافته ها: مهمترين عوامل مستعد كننده خشونت عليه زنان در خانواده، از طرف زنان به دليل چشم و هم چشمي، حاضر جوابي، عدم تمكين در روابط جنسي با شوهر، غرغر كردن و ايرادگيري بود. از طرف مردان، بيكاري، اعتياد، دهن بيني و دخالت اطرافيان، خود محوري، پيروي از الگوهاي مردسالارانه، غرور و لجبازي و تعدد زوجات بود. همچنين نمونه ها چندين روش مقابله اي ذكر نمودند. مقابله به مثل، قهر به مدت طولاني، ترك منزل مي تواند جزو روشهاي مقابله اي غيرموثر و غير كارآمد محسوب گردد. از سوي ديگر سكوت يكي از طرفين، صحبت و گفتگو پس از آرامش، كمك و راهنمايي خواستن از بزرگان خانواده و مراجعه به مراكز مشاوره از روشهاي مقابله اي موثر و كارآمد معرفي گرديد.
نتيجه گيري: كنترل فقر و اعتياد، مقابله با تجمل گرايي و تشويق فرهنگ ساده زيستي، اصلاح الگوهاي مرد سالارانه، توجه بيشتر به حقوق زنان و رعايت آن از طرف مردان، بالا بردن فرهنگ فردي و اجتماعي، تقويت اعتقادات مذهبي و خداترسي مي تواند در زمينه كنترل خشونت در خانواده مفيد باشد.

© حقوق سایت محفوظ است