۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله بررسي عوامل موثر بر فقر در مناطق روستايي کهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر فقر در مناطق روستايي کهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله مناطق روستايي
مقاله کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري سيدفرخ
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي آيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه وضعيت فقر و عوامل موثر بر آن در مناطق روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري، ساکنين مناطق روستايي استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گيري پاتن، ۴۰۳ خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي نمونه انتخاب گرديد. نتايج نشان داد که خط فقر غذايي، غير غذايي و خط فقر کل ماهيانه براي يک فرد بالغ در سال ۱۳۸۸ در مناطق روستايي استان، به ترتيب معادل ۳۳۷٫۲، ۱۹۵٫۶ و ۵۳۲٫۸ هزار ريال مي باشد. همچنين، سرانه، شکاف و شدت فقر غذايي در منطقه مورد مطالعه، به ترتيب ۳۱٫۳، ۹٫۶ و ۴ درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نيز به ترتيب ۳۲٫۳، ۸٫۶ و ۶٫۳ درصد مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که عوامل و تعيين کننده هاي بعد خانوار، نسبت افراد داراي درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکيت زمين زراعي خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکيت تراکتور، رفاه اجتماعي، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهاي حمايتي، عضويت در تعاوني و استفاده از تسهيلات بانکي مهم ترين مشخصه هاي تعيين کننده فقر در مناطق روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد بوده اند.

© حقوق سایت محفوظ است