۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي عوامل موثر بر فرهنگ سياسي مطالعه موردي: افراد ۲۰ سال به بالاي شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر فرهنگ سياسي مطالعه موردي: افراد ۲۰ سال به بالاي شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله جامعه پذيري سياسي
مقاله جهت گيري شناختي
مقاله جهت گيري احساسي
مقاله جهت گيري ارزشيابانه
مقاله فرهنگ مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر فرهنگ سياسي افراد ۲۰ سال به بالاي شهر شيراز مي باشد. در اين پژوهش، نظريات پارسونز، آلموند و وربا بعنوان چارچوب نظري مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسيله پرسشنامه از يك نمونه ۵۲۵ نفري از افراد ۲۰ سال به بالا، در خرداد ماه ۱۳۷۹، جمع آوري شدند. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از: تحصيلات، محل سكونت، منزلت شغلي، ميزان نفوذ بر تصميمات خانوادگي، بحث اجتماعي در مدرسه، مشاركت در تصميم گيري در محل كار، فراواني صحبت كردن در مورد مسايل سياسي، سن، جنس و و ضعيت تاهل. متغير وابسته نيز شامل فرهنگ سياسي است كه طبق نظريه آلموند و پارسونز به سه بخش تقسيم مي شود: ۱- جهت گيري شناختي ۲- جهت گيري احساسي ۳- جهت گيري ارزشيابانه. متغيرهاي مستقل بطور انتخابي بر روي جهت گيريهاي سه گانه سنجيده شدند و نتايج نشان دادند كه اغلب متغيرها رابطه معناداري با متغير وابسته دارند و فرهنگ سياسي آنها يك فرهنگ سياسي تابع مي باشد.

مطالب تصادفي

© حقوق سایت محفوظ است