۱۳۹۵-۰۴-۲۱

مقاله بررسي عوامل موثر بر شکل گيري حاشيه نشيني شهر تبريز و پيامدهاي آن مطالعه موردي (محلات احمدآباد، کوي بهشتي، خليل آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر شکل گيري حاشيه نشيني شهر تبريز و پيامدهاي آن مطالعه موردي (محلات احمدآباد، کوي بهشتي، خليل آباد)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاذبه هاي شهري
مقاله مهاجرت
مقاله حاشيه نشيني
مقاله شهرنشيني
مقاله شهر تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان به سرعت در حال گسترش زندگي شهري است. در حال حاضر، سرعت رشد شهرنشيني در کشورهاي در حال توسعه، بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است. در ايران نيز شهرنشيني با روندي سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد شتابان، مسائل و معضلات زيادي براي شهرهاي بزرگ ايران (بويژه شهر تبريز) بدنبال داشته است. هدف اين تحقيق تبيين عوامل موثر بر شکل گيري حاشيه نشيني شهر تبريز و پيامدهاي آن بوده و روش تحقيق پيمايشي (Survey) و کتابخانه اي است. شيوه نمونه گيري سهميه اي (Quota) است. که توزيع آن به صورت تصادفي در بين ۳۲۲ نفر از ساکنان حاشيه شمال شهر تبريز صورت گرفته است، و داده ها با استفاده از روش هاي آماري و ضرايب همبستگي در نرم افزار Spss تحليل شده اند. نتايج اين پژوهش حاکي از آنست؛ از دلايل بسيار مهم حاشيه نشيني در شهر تبريز مي توان به بيکاري، درآمد کم، پايين بودن اجاره بهاي مسکن و مهاجرت گسترده از محيط هاي شهري کوچک و روستاهاي استان اشاره كرد، که ناشي از عوامل اقتصادي (جاذبه هاي اقتصادي شهر تبريز و دافعه هاي اقتصادي شهرها و روستاهاي اطراف) و دافعه هاي اجتماعي – فرهنگي در محل سکونت قبلي بوده است. و اين امر موجب بروز انواع ناهنجاري هاي شهري (اشتغال افراد حاشيه نشين در مشاغل کاذب، وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز، افزايش جرم و جنايت، اثرات نامطلوب فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، آلودگي محيط زيست شهري و غيره) شده است.

© حقوق سایت محفوظ است