۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در ايران؛ يک رويکرد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۳۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در ايران؛ يک رويکرد اقتصادي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن ازدواج زنان
مقاله رويکرد اقتصادي
مقاله رگرسيون کاکس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي سيدفرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدواج پديده اي اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي است که سن ازدواج، نشانگر خوبي براي بررسي اين پديده به شمار مي رود. الگوي ازدواج در کشور ما نيز مانند بسياري از کشورهاي ديگر دچار تغييرات محسوسي شده و افزايش ميانگين سن ازدواج زنان در ايران از ۱۹٫۹ در سال ۱۳۶۵ به ۲۲٫۴ در سال ۱۳۷۵ و رسيدن به ميانگين ۲۳٫۳ در سال ۱۳۸۵ بر اساس نتايج سرشماري مرکز آمار ايران گوياي اين تغيير است.
اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج زنان مي پردازد و هدف از آن در درجه اول، يافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبي اقتصادي است و در درجه بعدي، يافتن تاثيرات اين عوامل بر اساس داده هاي موجود در ايران مي باشد.
براي درک تاثيرگذاري اين عوامل، از روش ارزيابي زمان وقوع رخداد و روش رگرسيوني کاکس (Cox Regression) استفاده گرديده است که به دليل اينکه افراد ازدواج نکرده را نيز بر اساس نرخ وقوع در نظر مي گيرد، کاستي هاي مربوط به روش هاي رگرسيون معمولي را در بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد.
در اين مقاله عوامل: شهري – روستايي بودن، قوميت، سطح تحصيلات، سرانه هزينه هاي خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده هاي اقتصادي-اجتماعي خانوار سال ۱۳۸۰ و متغيرهاي محيطي نسبت جنسي استاني، نرخ بيکاري استاني زنان و نرخ بيکاري استاني مردان که از داده هاي سرشماري سال ۱۳۷۵ استخراج گرديده است، مورد بررسي مي باشد. براي مطالعه تاثير عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: يکي شامل همه زنان بالاي ۱۰ سال و ديگري شامل زنان ۱۰ تا ۳۰ سال موجود در نمونه سال ۱۳۸۰، استفاده گرديده است.
نتايج پژوهش تاثير مثبت سطح تحصيلات را بر سن ازدواج زنان ثابت مي کند. همچنين متغير شهري بودن در مقايسه با روستايي بودن در مجموع تاثير منفي بر سن ازدواج زنان نشان مي دهد. در ميان قوميت هاي مختلف نيز تفاوت سن ازدواج ديده مي شود؛ به طوري که در مدل اول، سن ازدواج زنان گيلاني نسبت به زنان مازندراني بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندراني ها پايين تر مي باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گيلک ها نسبت به مازندراني ها بالاتر بوده است.
همچنين نتايج نهايي نشان مي دهد که سن ازدواج در ميان خانوارهاي طبقات اقتصادي بالاتر، پايين تر مي باشد و نهايتا سن ازدواج در ميان دسته هاي سني اخير نسبت به گذشته، با روندي افزايشي رو به روست.

© حقوق سایت محفوظ است