۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه كشت سويا در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر توسعه كشت سويا در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه كشت
مقاله مدل رگرسيون توبيت
مقاله تخمين حداكثر راستنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبيار نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس آمارهاي رسمي، توليد روغنهاي خوراكي از منابع داخلي، تنها كمتر از ۱۰ درصد نياز مصرفي كشور را تامين مي كند و لذا همه ساله مقادير چشمگيري چربي و روغن خوراكي خام و آماده با صرف هزينه هاي ارزي درخور توجهي وارد كشور مي شود. با توجه به ضرورت و اهميت افزايش توليد دانه هاي روغني، بررسي و شناخت عوامل اقتصادي، اجتماعي و فني موثر بر فرآيند تصميمگيري كشاورزان در كشت و عرضه محصولات ياد شده از اهميت خاصي براي نظام برنامه ريزي و سياستگذاري بخش كشاورزي برخوردار است. تحقيق حاضر تلاشي در اين راستاست و به منظور شناسايي عوامل تعيين كننده توسعه كشت سويا، با استفاده از روش تحليل اقتصاد سنجي (مدل توبيت) و داده هاي مقطعي سال زراعي ۱۳۷۸-۷۹ در استان گلستان، به عنوان مهمترين منطقه كشت و توليد دانه هاي روغني كشور، انجام شده است. نتايج تحقيق گوياي آن است كه عواملي نظير اندازه مزرعه، تجربه كشاورز، فاصله مزارع از شركت توسعه كشت دانه هاي روغني، داشتن ماشين آلات كشاورزي، بروز عارضه اختلال در غفالبندي، درصد افت تعيين شده براي محصول سوياي تحويلي و نوع مالكيت منابع آبي مزرعه از مهمترين عوامل تعيين كننده توسعه كشت سويا در اين منطقه به شمار مي رود. در اين تحقيق متناسب با يافته هاي آن، پيشنهادهايي براي كاربري در سياست گذاري بخش كشاورزي و به ويژه در راستاي توسعه كشت محصول سويا ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است