۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي عوامل مرتبط با افسردگي در دانشجويان دانشگاه هاي ياسوج در سال ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۲ در مجله تحقيقات پزشكي از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با افسردگي در دانشجويان دانشگاه هاي ياسوج در سال ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله سبب شناسي
مقاله دانشجويان
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي محمدآباد سيدنذير
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقري قادر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان شيرازي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي، يکي از شايع ترين بيماري هاي اعصاب و روان است، که در بررسي هاي پيشين ميزان شيوع آن در دانشجويان، از ۱۰٫۵۴ درصد تا ۶۲٫۹ درصد برآورده شده است. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مرتبط با بروز يا تشديد افسردگي در دانشجويان دانشگاه هاي ياسوج انجام شده است.
روش کار: آزمودني ها با روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي ساده از سه دانشگاه شهر ياسوج برگزيده شدند. ابزار بررسي، پرسشنامه بک و پرسشنامه اي در برگيرنده اطلاعات شخصي و عوامل در پيوند با افسردگي بود.
يافته ها: ۳۵٫۶ درصد دانشجويان، به درجاتي از افسردگي (متوسط تا بسيار شديد) دچار بودند، که ۳۸٫۵ درصد پسران و ۳۴٫۱ درصد دختران را در برمي گرفت. شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، بيشترين (۴۲٫۹ درصد) و در دانشجويان علوم پزشکي، کمترين (۱۶٫۱۸ درصد) بود. دانشجويان غيربومي، دانشجويان ۲۰ تا ۲۴ ساله و دانشجوياني که به ناچار رشته تحصيلي خود را برگزيده بودند، از ميزان شدت افسردگي بيشتري در رنج بودند. دانشجوياني که نسبت به آينده شغلي خود اميدوار بودند، فعاليت فوق برنامه داشتند، پايبندي بيشتر به باورهاي مذهبي وانجام فرايض ديني داشتند، از افسردگي کمتري در رنج بودند. افسردگي در دانشجوياني که مادر آنها در قيد حيات نبود و دانشجوياني که در خوابگاه زندگي مي کردند، از شيوع بالاتري برخوردار بود که اين موارد، در مقايسه با گروه مقابل، داراي اختلاف آماري معني داري بودند (P<0.05). اختلاف آماري معني داري ميان افسردگي و شغل پدر و مادر، در قيد حيات بودن پدر، تحصيلات پدر و مادر، شمار اعضاي خانوار، رتبه تولد، ورزش کردن، امکانات رفاهي دانشگاه، مشروط شدن، مرگ عزيزان، باورهاي مذهبي کم يا زياد خانواده مشاهده نشد.
نتيجه: مهمترين عوامل مرتبط با افسردگي در دانشجويان مورد مطالعه به ترتيب اهميت عبارت بودند از: اجبار خانواده در انتخاب رشته تحصيلي، غيربومي بودن دانشجو، شرکت غير فعال در مراسم مذهبي، شرکت ضعيف در فعاليت هاي فوق برنامه، اميدواري ضعيف به آينده شغلي و تحصيل در دانشگاه هاي غير دولتي. پذيرش دانشجويان بومي، تشويق دانشجويان به داشتن فعاليت فوق برنامه، شرکت در مراسم مذهبي و انجام فرايض ديني و اجازه دادن به فرزندان براي انتخاب رشته پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است