۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله بررسي عوامل محيطي موثر بر تغييرات تنوع گونه اي در مراتع طالقان مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل محيطي موثر بر تغييرات تنوع گونه اي در مراتع طالقان مياني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله مراتع طالقان مياني
مقاله تجزيه مولفه هاي اصلي
مقاله عوامل محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي پور الهه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مديريت اکوسيستم هاي مرتعي اولين قدم، تعيين عوامل موثر بر پراکنش گونه ها و تنوع گونه اي است. در اين تحقيق رابطه بين تنوع گونه اي مراتع طالقان مياني با عوامل محيطي بررسي شده است. در هر واحد، نمونه برداري در طول ۴ ترانسکت ۱۵۰ متري انجام شد. در طول هر ترانسکت ۱۰ پلات با ابعادي که به روش سطح حداقل تعيين شد، به فاصله ۱۵ متر قرار داده شد، در هر پلات نوع گونه هاي موجود و درصد پوشش گياهي تعيين شد. همچنين در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت پروفيل حفر و از عمق ۲۰-۰ سانتي متر نمونه خاک برداشت شد. از خصوصيات خاک درصد سنگريزه، رس، سيلت، شن، ماده آلي، اسيديته، آهک، هدايت الکتريکي، ازت، پتاسيم و فسفر اندازه گيري شدند. بعد از جمع آوري اطلاعات، شاخص هاي تنوع گونه اي تعيين گرديدند. براي تعيين مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تغييرات تنوع گونه اي از تجزيه مولفه هاي اصلي استفاده شد، نتايج نشان داد که از بين عوامل مورد بررسي شيب، عمق، بافت و فسفر خاک بيشترين تاثير را بر تنوع گونه اي دارند و متغيرهاي ارتفاع از سطح دريا، آهک و ازت خاک در رده بعدي اهميت قرار مي گيرند.

© حقوق سایت محفوظ است