۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي عوامل خطر موثر بر اختلالات تكامل شيرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر موثر بر اختلالات تكامل شيرخواران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكامل شيرخوار
مقاله شيرخوار در معرض خطر
مقاله عوامل خطر تكامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تکامل انسان يک موضوع پيچيده و بسيار عظيم است. اگر رشد را افزايش در اندازه بدن و يا افزايش در بخشهاي مختلف آن بدانيم، تکامل را بايد معادل تغييرات در عمل دانسته که مي تواند تحت تاثير محيط کودک قرار گيرد. بدليل سرعت زياد تغييرات در دو سال او عمر بررسي ابعاد تکامل در سنين شيرخواري داراي اهميت فراوان مي باشد. از طرف ديگر بدليل افزايش شيوع اختلالات تکامل در شيرخواران پر خطر بر آن شديم که فاکتورهاي خطر موثر در اختلال تکامل شيرخواران را بررسي نماييم.
روش بررسي: مطالعه به صورت کارآزمايي توصيفي – تحليلي و جامعه تحقيق شامل ۶۱۵۰ شيرخوار ۱۸-۰ ماهه مراجعه کننده به درمانگاههاي شبکه بهداشتي شهرستان کرج در طي ۱۲ ماه در سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۸۰ بوده که از طريق تکميل پرسشنامه و سپس معاينه با تست (INFANIB) Infant Neurological International Battery Test جهت غربالگري تاخير تکامل توسط کارشناس کار درمانگر در دو گروه شاهد (داراي تکامل طبيعي) و مورد (داراي تکامل غير طبيعي) بررسي شده اند.
يافته ها: نتايج نشان داد که اختلالات دستگاه اعصاب مرکزي پس از دو ماهگي از قبيل صرع، ضربه به سر و عفونتها با ضريب ۵٫۵۴، تشنج دوره نوزادي با ضريب ۴٫۳۷، نارس بودن با ضريب ۲٫۵۲ و عفونتهاي خون دوره نوزادي با ضريب ۲٫۳۹ به ترتيب مهمترين عوامل در پر خطر کردن شيرخوار جهت اختلالات تکامل بعدي مي باشند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر، در صورت مشکلات اقتصادي و اجرايي براي انجام غربالگري تکاملي و پيگيري تکاملي – عصبي در تمام شيرخواران، در حال حاضر انجام آن در گروه شيرخواران پر خطر کشور توصيه مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است