۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش کشاورزي پايدار مهندسين ناظر طرح محوري گندم استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۳۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش کشاورزي پايدار مهندسين ناظر طرح محوري گندم استان فارس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش کشاورزي پايدار،گندمکاران تحت پوشش طرح محوري گندم
مقاله مهندسين ناظر
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله خدمات مشاوره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدفرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در سال ۱۳۸۶ با هدف بررسي و شناخت ارتباط و همبستگي عوامل تاثيرگذار بر نگرش كشاورزي پايدار مهندسين ناظر تحت پوشش طرح محوري گندم در استان فارس به اجرا در آمده است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد اکثريت مهندسين ناظر (۶۳٫۵ درصد) نگرش مثبتي (موافقي) به کشاورزي پايداردارند. بين نگرش مهندسين ناظر به کشاورزي پايدار، ميزان تماس مهندسين ناظربا کشاورزان، روشهاي آموزشي که ناظران براي آموزش کشاورزان تحت پوشش خود به کار مي برند (آموزش گروهي و انفرادي، بازديد از مزرعه) و دانش کشاورزي پايدار ناظران رابطه مثبت و معنيداري به دست آمد. بين نگرش کشاورزي پايدار مهندسين ناظر مورد مطالعه و تعداد قطعات اراضي تحت نظارت نيز رابطه منفي و معنيداري حاصل شد. در رگرسيون چندمتغيره خطي گام به گام، متغيرهاي دانش کشاورزي پايدار، تعداد قطعات اراضي تحت نظارت، تماس مهندسين ناظر با کشاورزان، به عنوان متغيرهايي که بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته (نگرش به کشاورزي پايدار) داشتند، در مدل نهايي باقي ماندند و به ميزان (R2=0.46) %46 از نوسانات نگرش به کشاورزي پايدار را تبيين کردند. در نهايت از ديد ناظران به ترتيب پايين بودن دستمزدها، ناپايداري طرح، نبود امکانات لازم (وسيله نقليه، مکاني جهت استقرار و…) و تاخير در انعقاد قرارداد عمده ترين مشکلات و موانع پيش روي مهندسين ناظر طي اجراي طرح ذكر شده است.

© حقوق سایت محفوظ است