۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد اجتماعي فرهنگي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله اوقات فراغت
مقاله تئاتر
مقاله اقشارکم درآمد و اقشار پردرآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت حقيقي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار کم درآمد و پردرآمد شهر تهران بوده است. ۳۸۴ نفر از مردم شهر تهران با ميانگين سني ۱±۲۸ سال، پرسشنامه محقق ساخته با روايي ۸۰ درصد را تکميل کردند. جهت تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ناپارامتريک (کاي اسکوئر) استفاده شد. يافته ها نشان داد: اقشار پردرآمد نسبت به اقشار کم درآمد، روزانه از ميزان ساعات فراغت بيشتري برخوردارند، همچنين بيشتر راغب هستند در ايام فراغت به ديدن تئاتر بروند و در اين ميان، هزينه بليت تئاتر براي انتخاب آن به عنوان يک فعاليت فراغتي عامل اثرگذاري محسوب نمي شود. در نهايت، تمامي افراد در هر دو قشر کم درآمد و پردرآمد، فاکتورهايي چون نداشتن وقت، مشکلات شخصي و هزينه بالاي بليت، مشکلات مالي و ترجيح دادن سينما و تلويزيون نسبت به تئاتر را علت نرفتن به تئاتر در ايام فراغت عنوان کردند.

© حقوق سایت محفوظ است