۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي عملكرد سيستوليك قلب در بيماران تالاسمي ماژور در مركز تالاسمي بيمارستان بوعلي سينا ساري (سال ۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد سيستوليك قلب در بيماران تالاسمي ماژور در مركز تالاسمي بيمارستان بوعلي سينا ساري (سال ۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله اكوكارديوگرافي
مقاله عملكرد سيستوليك قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: كوثريان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نارسايي احتقاني قلب و ساير عوارض قلبي مهمترين علت مرگ در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور مي باشد. علت درگيري قلبي بار اضافي آهن و آنمي مزمن مي باشد. اين مطالعه به منظور مشخص نمودن توانايي ارزيابي فونكسيون سيستوليك قلبي بوسيله اكوكارديوگرافي جهت تشخيص درگيري قلبي بيماران تالاسمي ماژور انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور بزرگتر از ۱۲ سال مراجعه كننده به مركز تالاسمي بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال ۱۳۷۸ انجام شد، كه از نظر سن، جنس، سن شروع ترانسفوزيون دسفرال، ميزان تزريق دسفرال، ميزان فريتين سرم، تظاهرات باليني و اختلالات الكتروكارديوگرافي و عكس سينه و اكوكارديوگرافي از نظر فونكسيون سيستوليك قلبي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t-test مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: از ۱۰۰ بيمار مورد مطالعه ۵۵% مذكر و بقيه مؤنث بودند. ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۶±۱۸ سال و ۲۲% از بيماران اختلال عملكرد سيستوليك قلبي داشتند. سن شروع دسفرال و سطح فريتين در بيماران با عارضه قلبي بالاتر بود. تفاوت كسر جهشي و كوتاهي نسبي در گروه با عارضه و بدون عارضه شديد بود. ارزيابي فونكسيون قلبي در مشخص ساختن اختلال عملكرد قلبي در بيماران تالاسمي ماژور نسبت به علايم باليني نارسايي قلبي داراي ويژگي ، حساسيت و كارايي به ترتيب ۷۶%، ۴۱% و ۶۸% بوده است.
نتيجه گيري: فونكسيون سيستوليك وقتي مختل مي شود كه بيمار از لحاظ باليني نيز علامت دار شده است. ارزيابي فونكسيون سيستوليك قلبي در اكوكارديوگرافي جهت مشخص ساختن درگيري قلبي در بيماران تالاسمي ماژور بدون علامت كافي نمي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است