۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي علل مرگ و مير مادران باردار و عوامل موثر برآن در موارد ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني خراسان در فاصله سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۸ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي علل مرگ و مير مادران باردار و عوامل موثر برآن در موارد ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني خراسان در فاصله سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۷
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ مادران
مقاله پزشكي قانوني
مقاله حاملگي
مقاله تعداد زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي آريا
جناب آقای / سرکار خانم: بديعيان موسوي نازيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جمعيت مادران باردار، از نظر شاخص هاي بهداشتي اهميت دارد و مرگ و مير در اين گروه علاوه بر اينكه نشاندهنده شاخص هاي بهداشتي پايين مي باشد، خود فاجعه اي بزرگ است. طبق آمار سازمان بهداشت جهاني (WHO) سالانه ۶۰۰۰۰۰ زن در اثر عوارض حاملگي و زايمان مي ميرند. يعني روزانه ۱۶۰۰ زن و در هر دقيقه يك زن به اين علت جان مي سپارد. از آنجا كه در بيشتر موارد، علت قطعي فوت پس از اتوپسي در پزشكي قانوني مشخص مي شود بر آن شديم علل و عوامل موثر بر اين موضوع را در پرونده هاي ارجاع شده به پزشكي قانوني بررسي كنيم، به اميد اينكه بتوانيم راهكاري براي پيشگري و حل اين معضل بزرگ بيابيم.
روشها: نوع مطالعه در اين بررسي توصيفي و به صورت مقطعي است. جمعيت مورد مطالعه مادران بارداري بودند كه طي بارداري يا پس از زايمان در فاصله سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۷ فوت كرده اند و به پزشكي قانوني خراسان ارجاع شده اند. با توجه به محتواي پرونده پزشکي قانوني، فرم اطلاعاتي تكميل شد و در مجموع ۱۷پرونده مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها و نتيجه گيري: مادران فوت شده در محدوده سني ۴۱-۱۷سال قرار داشتند و متوسط سني آنها ۳۱٫۲ سال بود. بيشترين ميزان مرگ و مير در سه ماهه سوم حاملگي رخ داده بود. ۴۱٫۲ درصد مادران در بارداري اول بودند و ۱۷٫۷درصد بارداري هاي متعدد داشتند. علت فوت هاي تعيين شده توسط پزشك معالج و پزشك قانوني در ۶۴٫۹ درصد همخواني و در ۳۵٫۴ درصد ناهمخواني داشت. بيشترين علت فوت تعيين شده توسط پزشك معالج، آمبولي مايع آمينوتيك (۳۵٫۳ درصد) و توسط پزشك قانوني، خونريزي (۴۱٫۲ درصد) بود. علت فوت مادران به ترتيب خونريزي، آمبولي مايع آمنيوتيك، اكلامپسي، عفونت و ساير علل تعيين شد. در ۴۱٫۲ درصد موارد مداخله جراحي جهت حفظ جان بيمار انجام شده بود ولي در ۵۸٫۸ درصد موارد مداخله انجام نشده بود. ۶۴٫۹ درصد مادران به روش سزارين و ۲۹٫۴ درصد به روش طبيعي زايمان كرده بودند. عوامل دخيل در مرگ و مير عدم مهارت پزشك (۴۱٫۳ درصد)، كمبود فرآورده هاي خوني (۲۳٫۶ درصد) عدم دسترسي به پزشك متخصص و كمبود تجهيزات (هر كدام ۱۷٫۶ درصد) بودند.

© حقوق سایت محفوظ است