۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي علل مرده زايي بر اساس يافته هاي باليني در مادران مراجعه كننده به بيمارستان آيت اله طالقاني در سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۳۲ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي علل مرده زايي بر اساس يافته هاي باليني در مادران مراجعه كننده به بيمارستان آيت اله طالقاني در سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۰
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ داخل رحمي جنين
مقاله اتيولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي فخرالملوك
جناب آقای / سرکار خانم: شيوا فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي عوامل منجر به مرگ داخل رحمي جنين بر اساس يافته هاي كلينيكي در بخش زنان بيمارستان طالقاني است.
مواد و روشها: در فاصله سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۰ تعداد ۲۰۰ مورد مرگ داخل رحمي جنين در بيمارستان آيت اله طالقاني بررسي و علل آنها مشخص شد.
يافته ها: از تعداد ۲۰۰ مورد مرگ داخل رحمي جنين ۵۱٫۷ درصد در سه ماهه دوم و ۴۸٫۳ درصد در سه ماهه سوم دچار مرگ شده بودند. ميانگين سني مادران ۲۸٫۴±۶٫۴ سال بود. ۶۶٫۵ درصد از مادران سابقه ۳-۱ حاملگي داشتند. ۳۹٫۶ درصد نفر از مادران سابقه سقط داشتند. سابقه بيماري هاي زمينه اي مادر در ۲۹٫۹ درصد وجود داشت. سن جنين به طور متوسط ۲۹٫۶±۶٫۵ هفته بود. ظاهرا از اين تعداد ۹٫۳ درصد ناهنجاري جنيني داشتند. در ۲٫۵ درصد موارد علت مرگ ناشناخته ماند. ۵۶ درصد جنين هاي مرده پسر، ۳۸٫۴ درصد دختر و در ۵٫۶ درصد جنين ها جنسيت مشخص نشده بود. هيچگونه مرگ جنيني به علت ناسازگاري خوني وجود نداشت. دكولمان جفت در ۶٫۹ درصد موارد وجود داشت. سابقه مصرف دارو در ۲۰٫۱ درصد موارد وجود داشت.
نييجه گيري: با توجه به اينكه در اكثر موارد جنين هاي مرده بدون ناهنجاري بودند مي توان با مراقبتهاي دوران باردادي تا حدودي از عوامل مختلفي كه منجر به مرگ جنين مي شود پيشگيري كرد.

© حقوق سایت محفوظ است