۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي علل شكست برنامه ريزيهاي استراتژيك و ارائه دو يافته جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مدرس علوم انساني از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي علل شكست برنامه ريزيهاي استراتژيك و ارائه دو يافته جديد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله شكست استراتژي
مقاله فرصتهاي استراتژيك
مقاله پياده سازي استراتژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان وفا
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براساس مطالعاتي كه توسط نشريه معتبر فورچون۱، به عمل آمده است، بيش از ۹۰درصد از شركتهاي بزرگ دنيا در دستيابي به اهداف استراتژيك خود ناكام مي مانند. در ايران نيز سازمانهاي متعددي روشها و ابزار برنامه ريزي استراتژيك را به كار گرفته اند، ولي اغلب نتوانسته اند به عوامل مزيت بخش رقابتي دست يابند. استراتژي از يك سو، يك رويكرد مديريتي تحول بخش است و از سوي ديگر در تجارب بي شمار، اين ويژگي مهم خود را از دست مي دهد. اما چگونه اين تفاوت اثربخشي قابل تفسير است و چه عواملي در اثربخشي (ياعدم اثربخشي) استراتژيها مؤثرند؟
براي پاسخگويي به سؤالات مذكور، مطالعات زيادي انجام گرفته است. مقاله حاضر يافته هاي يكي از اين مطالعات راو ارائه مي نمايد. در اين مطالعه، اطلاعات مربوط به استراتژي شكست خورده شركتهاي بزرگي همچون زيراكس، پولارويد، كي مارت، ماركوني، ايسر و موتورولا گردآوري شده و با استفاده از متدولوژي رويش نظريه۲ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. حاصل كار دهها مفهوم۳ و دو يافته جديد در مورد علل شكست برنامه ريزيهاي استراتژيك مي باشد. در يافته اول ۶ عامل اصلي براي شكست استراتژيها پيشنهاد شده و اين عوامل به همراه دهها عامل فرعي پشتيبان (مفاهيم) در قالب يك شبكه مفهومي۴ سببي۵ ارائه گرديده است. در يافته دوم، يك مفهوم جديد تحت نام برنامه ريزي بر مبناي خواسته۶ به عنوان سومين پيش رانه سازماني در كنار ” برنامه بلند مدت” و”برنامه ريزي استراتژيك” معرفي شده است. اين نظريه نيز يكي از ابعاد مهم شكست استراتژيها را آشكار مي سازد. اين يافته ها و مفاهيم با شواهد واقعي (موارد مورد مطالعه) پشتيباني شده و ابزار مؤثري براي تفسير موارد مشابه به شمار مي آيند.

© حقوق سایت محفوظ است