۱۳۹۶-۰۶-۲۲

مقاله بررسي علل شكستگي تاج دندانهاي ثناياي دايمي در كودكان ۷ تا ۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي علل شكستگي تاج دندانهاي ثناياي دايمي در كودكان ۷ تا ۱۲ ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكستگي دنداني
مقاله درجه شكستگي
مقاله ثناياي دايمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاري مطلق مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: شكست تاج دندانهاي قدامي در دندانهاي شيري و دايمي مي‌تواند اثرات نامطلوب روحي در كودك و والدين داشته باشد؛ همچنين مي‌تواند سبب ايجاد مال‌اكلوژن گردد. شناخت علل شكستگي دندانها در پيشگيري از عوارض آن حائز اهميت مي‌باشد.
هدف: اين مطالعه با هدف بررسي علل بروز شكستگي تاج دندانهاي ثناياي دائمي در كودكان ۷ تا ۱۲ ساله انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه پرونده ۲۱۸ كودك مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در فاصله سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ كه داراي يك شكستگي در دندانهاي قدامي بودند، مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مربوط به علت، محل، زمان، نوع اكلوژن و نوع شكستگي دنداني ثبت گرديد.
يافته‌ها: ۴۵٫۴% از افراد مورد مطالعه به علت زمين خوردن و ۲۱٫۶% آنها به علت برخورد با اجسام خارجي دچار شكستگي دندانهاي ثناياي دائمي شده بودند. متوسط سن آنها ۱٫۲۴±۹٫۷۸ سال بود؛ ۶۳٫۳% از آنها پسر و ۴۱٫۳% فاقد پوشش كافي لب بودند. بيشترين دندان صدمه ديده، ثناياي مياني بالا بود و عمده شكستگيها، طبق سيستم درجه بندي Ellis، از نوع درجه ۳ (۵۲٫۷%) بود. تحليل نتايج بين ميزان اورجت و اوربايت با درجه شكستگي ارتباطي معني‌داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: در بروز شكستگي تاج دندانها ناهنجاريهاي دنداني فكي از جمله مال‌اكلوژن Cl II, DivI و پروتروژن ثناياي مياني و ضايعات تكاملي ساختمان دندانها به عنوان عوامل مستعد كننده نقش تعيين كننده‌اي دارند.

© حقوق سایت محفوظ است