۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي علايم باليني و پيش آگهي فلج عصب اكولوموتور در بيماران مبتلا به ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۳۴ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علايم باليني و پيش آگهي فلج عصب اكولوموتور در بيماران مبتلا به ديابت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله فلج زوج سوم اعصاب مغزي
مقاله گرفتاري مردمك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلج اکولوموتور (سومين زوج از اعصاب مغزي) در بيماران ديابتي به صورت فلج حرکات چشم بدون گرفتاري مردمک ظاهر مي شود. از جمله عواملي که مي تواند علايم باليني ناشي از فلج اين عصب را تقليد نمايد، ضايعات فشاري از قبيل آنوريسم عروق خلفي مغز مي باشد؛ با اين تفاوت که اين گونه ضايعات علاوه بر فلج حرکات چشم، مردمک را نيز گرفتار مي نمايند. با اين حال در برخي موارد در جريان ديابت عدم گرفتاري مردمک، علامت قابل اعتمادي نمي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي علايم باليني و پيش آگهي فلج عصب اکولوموتور در بيماران مبتلا به ديابت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر، از ميان بيماران ديابتي که با فلج زوج سوم به مرکز ديابت و درمانگاه هاي بيماريهاي مغز و اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مراجعه نمودند، ۸۴ بيمار با تشخيص فلج اکولوموتور، تحت درمان قرار گرفتند و به مدت يک سال پيگيري شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بيماران از نظر فلج حرکات چشم به چهار گروه تقسيم شدند؛ در گروه اول (۶۵ نفر) که فلج کامل بدون گرفتاري مردمک وجود داشت، در طول مدت پيگيري، گرفتاري مردمک ظاهر نگرديد. در گروه دوم (۴ نفر) با توجه به فلج کامل و گرفتاري مردمک، عدم وجود آنوريسم با آنژيوگرافي چهار عروق اصلي مغز تاييد شد. در گروه سوم و چهارم (۱۵ نفر) که فلج ناکامل در آنها ديده شد، گرفتاري مردمک معيار قاطعي نبود؛ به طوري که در ۲ مورد خونريزي تحت عنکبوتيه و در ۲ مورد، آنژيوگرافي وجود آنوريسم را مشخص نمود.
نتيجه گيري: گرفتاري مردمک علامت قابل اعتمادي براي تشخيص گرفتاري از ايسکميک عصب در جريان ديابت نمي باشد؛ بلکه گرفتاري ناکامل عصب زوج سوم يکي از معيارهاي هشداردهنده تلقي مي شود و بايد نظر پزشک را به وجود آنوريسم جلب نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است