۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي عادات غذايي آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) و تعيين ميزان کيفيت گونه هاي غالب گياهي مورد مصرف در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران مهريز (يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) و تعيين ميزان کيفيت گونه هاي غالب گياهي مورد مصرف در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران مهريز (يزد)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادات غذايي
مقاله کيفيت علوفه
مقاله آهوي ايراني
مقاله منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهو از گونه هاي حمايت شده زيستگاههاي بياباني ايران از جمله منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان يزد مي باشد. بررسي زيستگاه و ويژگي هاي گونه Gazella subgutturosa با توجه به ارزش حفاظتي آن ضروري است، به همين دليل تعيين عادات غذايي و کيفيت پروتئين علوفه مصرفي گونه مذکور در منطقه حفاظت شده کالمند–بهادران مورد بررسي قرار گرفت، جهت تعيين رژيم، تلفيقي از روش هاي مشاهده مستقيم، آناليز محتويات معده گونه ها (که در اثر تصادف با وسايل نقليه از بين رفته اند) و فيلم برداري استفاده گرديد، بر اساس نتايج به دست آمده گونه هاي گياهي غالب مورد مصرف آهو در منطقه کالمند بهادران چهار گونه درمنه (Artemisia sieberi)، گل گينو (Tecrium polinim)، به به شور (Salsola tomentosa)، نسي (Stipagrostis plumosex) تشخيص داده شد. براي تعيين درصد پروتئين ۴ گونه گياهي مذکور در منطقه مورد مطالعه نقشه تيپ بندي پوشش گياهي نقاط انتشار آهو به وسيله نرم افزار Arcview تهيه شد و پس از بازديد ميداني، به صورت تصادفي از هرگونه گياهي در نقاط مختلف منطقه ۱۰ نمونه جمع آوري و بلافاصله نمونه ها به آزمايشگاه انتقال داده شد و درصد پروتئين آنها با اندازه گيري ميزان نيتروژن با استفاده از روش کجلدال مشخص شد. سنجشها نشان دادند که درمنه با ۱۱٫۳۷ درصد بيشترين ميزان پروتئين را دارا مي باشد و آهو نيز بيشترين تغذيه را از اين گونه دارد.

© حقوق سایت محفوظ است