۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله بررسي طرح تعديل نيروي انساني در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاثير آن بر بهره وري نيروي انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي) از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي طرح تعديل نيروي انساني در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاثير آن بر بهره وري نيروي انساني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيروي انساني
مقاله وزارت امور اقتصادي و دارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افجه سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خان زاده اصل ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع پژوهش حاضر، بررسي طرح تعديل نيروي انساني در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاثير آن بر بهره وري نيروي انساني مي باشد. روش انجام اين تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي است که هدف، بررسي تاثيرپذيري شاخصهاي بهره وري کارکنان از اجراي طرح تعديل نيروي انساني مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل تمام کارکنان رسمي و پيماني شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. كه ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نتايج پژوهش نشان مي دهد که اجراي طرح تعديل نيروي انساني در وزارت امور اقتصادي و دارايي بر بهره وري کارکنان موثر بوده و اين دو متغير داراي رابطه معناداري با يکديگر مي باشند. همچنين مشخص گرديد که اولويت بندي شاخصهاي بهره وري از نظر تاثيرپذيري و همبستگي بيشتر با مولفه تعديل نيروي انساني عبارت است از : بازخور عملکرد، شناخت شغل، سازگاري محيطي، توان کار، اعتبار دستور مديران، انگيزش و حمايت سازماني (عدم وجود رابطه معنادار).

© حقوق سایت محفوظ است