۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت دو سطح تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۸ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت دو سطح تنش شوري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله چغندرقند
مقاله توزيع ماده خشك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گريفيتز هاوارد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر دو سطح شوری صفر (۰) و mm 200 مخلوط نمک های کلرورسیدیم و کلرورکلسیم به نسبت مولی ۵ به ۱ بر روی صفات رشد و توزیع ماده خشک پنج واریته چغندر قند ((Beta vulgaris به نام های مادیسون، P12 ۷۲۳۳، P107 ۷۲۳۳، ۷۲۳۳ PC و CI مورد مطالعه قرار گرفت. اگر چه تفاوت معنی داری بین برخی فاکتورهای رشد میان واریته های مختلف مشاهده نشد، اما واریته های مادیسون و CI به ترتیب کمترین و بیشترین کاهش رشد را در مدت ۳۵ روز اول بعد از اعمال تنش شوری در مقایسه با تیمار شاهد از خود نشان دادند. در تمام واریته ها به ویژه در واریته P12 -7233 سرعت رشد نسبی RGR)) و سرعت فتوسنتز خالص (NAR) بطور معنی داری در ۳۵ روز اول تنش شوری کاهش یافت. واریته های مادیسون و CI به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش را در میزان آب بخش های هوایی در مقایسه با شاهد از خود نشان دادند. تحت تنش شوری وزن خشک ریشه چغندرقند ۸۱٫۹۶ درصد کاهش یافت، در حالی که وزن خشک لامینا (پهنک)، دمبرگ + ساقه به ترتیب ۶۱ و ۶۶ درصد کاهش یافت. نتایج همچنین نشان داد که الگوی توزیع ماده خشک به قسمت های مختلف گیاه تحت تنش شوری تغییریافته، به طوری که مواد تخصیص داده به ریشه در شرایط تنش شوری در مقایسه با شاهد ۱۰ درصد کاهش یافته است. از آنجایی که ارقام مادیسون و CI به ترتیب به عنوان ارقام مقاوم و حساس نسبت به شوری شناخته شدند می توان آنها را برای تحقیقات شوری انتخاب نموده شده و مطالعات بیشتری در مورد آنها انجام داد.

© حقوق سایت محفوظ است