۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي شيوع گواتر در دانش آموزان شهر و روستاهاي كويري كاشان طي سال تحصيل ۷۷-۱۳۷۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در فيض از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع گواتر در دانش آموزان شهر و روستاهاي كويري كاشان طي سال تحصيل ۷۷-۱۳۷۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواتر
مقاله دانش آموز
مقاله كاشان
مقاله مناطق كويري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدفخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: طالاري صفرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاعري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به آمار متفاوت شيوع گواتر در اغلب مناطق كشور و عوارض ناشي از آن و نبود آمار دقيق و جامع از فراواني گواتر در منطقه كاشان اين مطالعه به منظور تعيين فراواني گواتر در دانش آموزان شهر و روستاهاي كويري كاشان طي سال تحصيل ۷۷-۱۳۷۶ انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش توصيفي (Descriptive study) بر روي ۳۱۳۰ دانش آموز دختر و پسر صورت پذيرفت. نمونه ها از مجموع ۳۰ مدرسه از مدارس شهر و روستاهاي كويري كاشان به طور تصادفي انتخاب شدند به گونه اي كه ۱۰ مدرسه ابتدايي، ۶ مدرسه راهنمايي و ۴ دبيرستان در شهر، ۵ مدرسه ابتدايي، ۳ مدرسه راهنمايي و ۲ دبيرستان از روستا را شامل گرديد. پس از مراجعه به اين مدارس از كلاسها و دانش آموزان نمونه به طور تصادفي انتخاب و خصوصيات فردي، سن، جنس، مقطع تحصيلي، وضعيت تحصيلي، محل سكونت، شغل پدر و مادر و تعداد خانوار در پرسش نامه ثبت شد و از كليه دانش آموزان معاينه باليني به روش Bimanual توسط دستيار داخلي تحت آموزش و نظر متخصص داخلي انجام گرفت و بر اساس معيار WHO وجود و درجه گواتر تعيين شد. وضعيت تحصيل نيز بر اساس معدل ثلث سوم سال قبل به گروه هاي خوب، متوسط و ضعيف تقسيم گرديد. شيوع گواتر در نمونه ها تعيين و شيوع واقعي آن در جامعه برآورد شد.
يافته ها: از ۳۱۳۰ نفر دانش آموز مورد مطالعه، ۲۵۴۸ نفر از شهر كه به تفكيك ۱۳۰۸ نفر (۵۱٫۳) پسر و ۱۲۴۰ نفر (۴۸٫۶) دختر و ۵۸۲ نفر از روستا كه به تفكيك ۳۴۲ نفر (۵۸٫۷ درصد) پسر و ۲۴۰ نفر (۴۱٫۳ درصد) دختر بود. از مجموع افراد مورد مطالعه، ۴۷ درصد داراي گواتر بودند كه شيوع آن در دخترها ۴٫۰۹ درصد و در پسرها ۵۹٫۱ درصد بود كه به تفكيك در جامعه شهري ۴۵٫۷ درصد و در روستا ۵۲ درصد مبتلا به گواتر بودند. شيوع گواتر در دانش آموزان ابتدايي ۴۰٫۴ درصد، در دانش آموزان راهنمايي ۵۰٫۹ درصد و در دبيرستانها ۵۴٫۷ درصد مي باشد. شايع ترين گروه سني مبتلا به گواتر گروه سني ۱۶ تا ۱۷ سال با ابتلا ۶۲٫۲ درصد بود كه بيشترين آن گواتر ۱b با شيوع ۲۸٫۴ درصد و كمترين آن گواتر درجه ۳ با فراواني ۰٫۳ درصد بود. شيوع گواتر در دانش آموزان با وضعيت تحصيل خوب ۳۸٫۲ درصد و در دانش آموزان متوسط ۵۰ درصد و در دانش آموزاني كه از نظر تحصيلي ضعيف بودند، ۷۰ درصد مشاهده شد. شيوع گواتر در جنس مذكر بيش از مونث بود.
نتيجه گيري: با توجه به هيپرآندميك بودن گواتر در مناطق كويري و تناقض هاي مختلف در ارتباط با سن و جنس لزوم به بررسي علل و عوامل موثر در آن توصيه مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است