۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي شيوع و علل ناهنجاريهاي مادرزادي در نوزادان زنده متولد شده بيمارستان ۲۲ بهمن گناباد در طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و علل ناهنجاريهاي مادرزادي در نوزادان زنده متولد شده بيمارستان ۲۲ بهمن گناباد در طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاريهاي مادرزادي
مقاله نوزاد
مقاله گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه يكي از علل مرگ و مير و ناتواني كودكان، معلوليت ها و ناهنجاريهاي مادرزادي است. به طوريكه در كشورهايي كه در اثر توسعه امكانات بهداشتی، بيماريهاي ناشي از عوامل محيطي كاهش يافته، مرگ و مير ناشي از ناهنجاري هاي مادرزادي جاي وسيعي را در بيماريهاي كودكان اشغال نموده است. از آنجايي كه در حال حاضر ناهنجاري هاي مادرزادي كودكان يكي از حاد ترين مسایل جوامع بشري است و خانواده هاي بسياري به دليل اين ناهنجاري ها گرفتار مي شوند، اين پژوهش به منظور تعيين ميزان شيوع و علل ناهنجاريهاي مادرزادي در نوزادان شهر گناباد در طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۳ به عمل آمد.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي گذشته نگر محسوب مي شود. بررسي نمونه ها از طريق پايش دفاتر و پرونده هاي تمامي متولدين سالهاي ۱۳۷۳ تا تيرماه ۱۳۸۰ موجود در بيمارستان ۲۲ بهمن گناباد انجام شده است. حجم كلي برابر با ۱۲۳۱۹ مورد تولد زنده و ۱۹۴ مورد تولد مرده بدست آمد. علاوه بر اين اطلاعات ديگري درباره جنسيت، وضعيت بند ناف، سن مادر و نمره آپگار، تعداد زايمانها، گروه خوني،RH  و آنچه در پرونده ها ثبت شده و مرتبط با تحقيق بود، استخراج گرديد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهند كه از مجموع كل زايمانهاي انجام شده تعداد ۶۰ تولد زنده با ناهنجاريهاي مادرزادي ظاهري همراه بوده است و نسبت نوزادان پسران بيشتر از دختران مي باشد. شايعترين نوع ناهنجاري مشاهده شده از گروه استخواني – عضلاني بود و نوع آن پاچنبري آپگار (club foot) و دومين آنومالي شايع Neural tube defect بود. بين تعداد زايمانها و نمره آپگار با نوع ناهنجاري اختلاف معناداري وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: با عنايت به اين كه يكي از علل عمده ناتواني، معلوليت ها، مشكلات جسمي و روحي و مرگ نوزادان و كودكان وجود ناهنجاري هاي مادرزادي است به گونه اي كه باعث صرف هزينه فراوان براي درمان، نگهداري و آموزش اين گروه شده و خانواده نيز در صورت داشتن چنين كودكاني دچار مشكلات اجتماعي، اقتصادي گرديده و علاوه بر درمان و نگهداري اين كودكان معصوم قرار مي گيرد، لذا ضرورت انجام پژوهش هاي بيشتر و وسيعتر در جهت شناخت و پيشگيري از بروز ناهنجاري هاي مادرزادي ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است