۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شيوع و علل حوادث چشمي ناشي از كار در كارگاه هاي صنعتي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و علل حوادث چشمي ناشي از كار در كارگاه هاي صنعتي مشهد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حادثه
مقاله شغل
مقاله حوادث چشمي
مقاله پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هرويان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: فحول محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنيا مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: حوادث شغلي يکي از عوامل تخريب شديد ساختمان چشم بوده و مي تواند آسيب دايمي در عمل بينايي ايجاد کند. به منظور تجزيه و تحليل حوادث چشمي ناشي از کار و ارايه طرحها و پيشنهادات موثر جهت کاهش و پيشگيري از آن، ۱۰۴۸ پرونده حادثه شغلي مربوط به سالهاي ۸۱-۱۳۷۸ بطور تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند.
روش بررسي: مشخصات فردي، نحوه و چگونگي بروز حوادث چشمي ۶۳ بيمار از فرم هاي گزارش حوادث سازمان تامين اجتماعي مربوط به کارگاههاي صنعتي مشهد استخراج و با نرم افزار اکسل و آزمون مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ۶٫۰۵ درصد از حوادث شغلي مربوط به چشم بود. ارتباط معني داري بين سن و علت وقوع حادثه چشمي در اين تحقيق پيدا نشد. علت وقوع ۲۸٫۸ درصد حوادث بي احتياطي و عدم استفاده از وسايل حفاظتي بين ۲۰ تا ۴۰ سالگي بود. ۲۵٫۷ درصد از حوادث، مربوط به ورود اجسام خارجي به چشم بين ۲۰ تا ۴۰ سالگي بود. بين وقوع حوادث چشمي در فصول مختلف سال و شيفت کاري ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05). بين نوع حادثه و فصول سال ارتباط معني داري پيدا نشد و ۲۶٫۲ درصد ورود اجسام خارجي به چشم در شيفت صبح اتفاق افتاد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده بنظر مي رسد که آموزش کارگران، بالا بردن سطح آگاهي و مهارتهاي شغلي، استفاده صحيح از وسايل حفاظتي فردي و گروهي، اجتناب از بکارگيري وسايل معيوب، پرهيز از اضافه کاري و بکارگيري روشنايي مناسب جهت کاهش حوادث شغلي از اولويت برخوردار باشند.

© حقوق سایت محفوظ است