۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شيوع ويروس HTLV-1 در بيماران تالاسمي دريافت كننده مكرر خون در شهر تهران در سال ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع ويروس HTLV-1 در بيماران تالاسمي دريافت كننده مكرر خون در شهر تهران در سال ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HTLV-1
مقاله بيماران تالاسمي
مقاله انتقال خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اناركي محمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرناطقي اميرمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس (Human T-cell Lymphotropic Virus type-1) HTLV-1 از گروه رتروويروس‌ هــا اســت کــه عامــل شناختــه شــده بيمــاري لوسمــي سلــول T بزرگســالان ( Adult Tcell leukemia/lymphoma=ATLL ) و بيماري ميلوپاتي وابسته به ويروس HTLV-1 ، فلج اسپاستيک حاره ‌ايي (HAM/TSP = Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis HTLV1) مي ‌باشد. يکي از روش‌ هاي عمده انتقال اين ويروس از طريق دريافت فراورده‌ هاي خوني است. اين مطالعه به منظور دست ‌يابي به شيوع ويروس فوق در بيماران تالاسمي ساکن در شهر تهران که به صورت مستمر خون دريافت مي ‌کنند، انجام شده است.
روش کار : ايــن مطالعــه توصيفــي از نــوع مقطعــي بــــر روي ١٧۵ مــــورد بيمـــار تالاسمــي، شامل ١٠١ بيمار مذکر و ٧٤ بيمار مونث صورت گرفت. سرم ‌هاي بيماران به روش (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ELISA مورد غربالگري Anti HTLV-1 قرار گرفتند. موارد مثبت در آزمايشات غربالگري اوليه به روش Western blot تاييد و تعيين تايپ شدند. نتايج توصيفي حاصله با استفاده از آزمون آماري کاي دو (Chi Square) در دو جنس مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته‌ ها: شيوع Anti HTLV-1 در کل بيماران مورد مطالعه برابر با ٣/٦%، در بيماران مذکر، ٩/٦% و در بيماران مونث، ٤/٥% بود. در اين مطالعه اختلاف شيوع آنتي ‌بادي در دو جنس از نظر آماري معني ‌دار نبود. ميزان شيوع با تعداد واحد خون دريافتي و سن بيماران ارتباط مستقيم داشت. به طوري که با استفاده از منحني ‌هاي(Receivor Operating Characteristic) ROC سن ٢١ سالگي به عنوان شاخصي براي افزايش ريسک ابتلا به بيماري تعيين شد.
نتيجه ‌گيري کلي: با توجه به شيوع قابل توجه Anti HTLV-1 در بيماران مورد مطالعه به نظر مي ‌رسد شيوع عفونت در بين اهدا کنندگان شهر تهران نيز قابل توجه باشد.

© حقوق سایت محفوظ است