۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي شيوع برخي اختلالات رفتاري و عوامل خانوادگي موثر در كودكان دبستاني شهر سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع برخي اختلالات رفتاري و عوامل خانوادگي موثر در كودكان دبستاني شهر سبزوار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودك
مقاله اختلال رفتاري
مقاله عوامل خانوادگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودکان، قشر عمده اي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند.شناخت صحيح اين قشر از جمعيت دنيا و کوشش در راه تامين شرايط مادي و معنوي لازم براي رشد جسمي، رواني و شناختي آنان واضح تر از آن است که احتياج به تاکيد داشته باشد. براي آنکه کودک بتواند مراحل طبيعي رشد و نمو را بگذراند و داراي شخصيت محکم و با ثباتي شود محيط مناسبي لازم است. در اين نردبان رشد و نمو، محيط خانواده، به معناي چگونگي برخورد و ارتباط والدين با کودک است. شناسايي سريع و بموقع مشکلات رفتاري، امکان درمان سريع تر آنان را نيز مهيا مي سازد. اکثر پژوهش هاي انجام شده به اين مساله اشاره مي کنند که بين مشکلات رفتاري اوليه کودک و مشکلات رفتاري شديدتر آينده و فاکتور اساسي يعني، خصوصيات خلقي کودک و رفتار والدين، رابطه اساسي دارند. با توجه به اين مسائل بر آن شديم تا اين پژوهش را در شهر سبزوار به انجام برسانيم. پژوهش حاضر، “توصيفي – تحليلي” از نوع مقطعي و جمعيت آماري آن ۳۰۰ دانش آموز مقطع دبستان مي باشد. بعد از جمع آوري اطلاعات از والدين ۳۰۰ کودک دبستاني از طريق مصاحبه، اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور کا، من ويتني و اسپيرمن، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين آزمون ها حاکي از اين بود که ۷٫۳ درصد از نمونه ها به اختلال بيش فعالي مرضي مبتلا بودند؛ ۱۲٫۷ درصد از نمونه ها به اختلال بي اعتنايي مقابله اي مبتلا بودند و ۱۶٫۶ درصد از نمونه هاي مورد پژوهش به اختلال اضطراب جدايي مبتلا بودند. همچنين مشخص شد که در هر سه نوع اختلال، درصد ابتلاي پسران نسبت به دختران بيشتر است. نتايج، همچنين بيانگر اين مساله بود که بين رتبه تولد و تعداد فرزندان با اختلال بيش فعالي مرضي رابطه بسيار قوي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است