۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله بررسي شيميايي و آناتوميکي تغييرات رنگي روکش هاي راش ايران (.Fagus orientalis L) در اثر خشک کردن و کهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيميايي و آناتوميکي تغييرات رنگي روکش هاي راش ايران (.Fagus orientalis L) در اثر خشک کردن و کهنگي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب راش ايران
مقاله روکش
مقاله کروماتوگرافي مايع فشار بالا
مقاله ميکرواسپکتروفوتومتري UMSP) UV)
مقاله کهنگي
مقاله مواد استخراجي
مقاله تغييرات رنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي راد لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: كخ گرالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات رنگي چوب ناشي از عوامل زيستي يا غيرزيستي و يا ترکيبي از هر دو، باعث کاهش کيفيت چوب، افزايش هزينه هاي فرآوري و همچنين کاهش کيفيت محصول نهايي مي گردند. در اين تحقيق تغييرات آناتوميکي و توپوشيميايي مواد استخراجي و ليگنين قبل و بعد از تيمارهاي خشک کردن و کهنگي در برون چوب راش با استفاده از روش ميکرواسپکتروفوتومتري UV در سطح سلولي (UMSP) مورد مطالعه قرار گرفته است. تجزيه و تحليل ترکيبات شيميايي به روش کروماتوگرافي مايع فشار بالا (HPLC) صورت پذيرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که با افزايش دماي خشک کن تا ۱۸۰OC و افزايش مدت زمان کهنگي تا ۶ ماه مقدار مواد استخراجي در حفره آوندها و حفره سلول هاي پارانشيمي و ميزان ليگنين در لايه هاي مختلف ديواره سلولي افزايش مي يابد. همچنين مي توان يک ارتباط مستقيم بين شدت تغيير رنگ مشاهده شده و ميزان جذب مواد استخراجي در محدوده طول موج ۲۸۰-۷۰۰nm تعريف کرد. هرچه تغيير رنگ مشاهده شده شديدتر باشد، به همان اندازه ميزان جذب مواد استخراجي در طول موج ۲۸۰nm بيشتر خواهد بود. آزمايش هاي HPLC نشان مي دهد که با افزايش دما و مدت زمان کهنگي، تغييرات رنگي بيشتر و واضح تري در بافت چوب راش اتفاق مي افتد و ترکيبات ليگنين و مواد استخراجي دستخوش تغييراتي مي شوند و مي توان سيگنال هاي مربوط به کاتکين و ۲ و ۶- دي متوکسي بنزوکينون را مشاهده کرد که از جمله پيش ترکيب هاي اصلي گروه هاي رنگ ساز در چوب راش هستند.

© حقوق سایت محفوظ است