۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله بررسي شعر محمدرضا شفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي از منظر ادبيات تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش هاي ادبيات تطبيقي از صفحه ۷۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شعر محمدرضا شفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي از منظر ادبيات تطبيقي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله شعر
مقاله شفيعي کدکني
مقاله عبدالوهاب البياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فوزي ناهده
جناب آقای / سرکار خانم: امجد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: روشنفكر كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبدالوهاب بياتي، شاعر پيشتاز عرب و محمد رضا شفيعي کدکني، اديب، ناقد، شاعر و نويسنده توانمند فارسي در اين عرصه جلوه اي از تطبيق و داوري را مي نمايانند، چنانکه بين اشعار شفيعي کدکني و البياتي وجوه مشترک بسياري در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و به ويژه ادبي وجود دارد. آشنايي ديرينه شفيعي کدکني با آرا و ديدگاه هاي البياتي از رهگذر مطالعه، ترجمه آثار او و نيز شيفتگي اش نسبت به البياتي سبب شد تا اشعار وي را به عنوان نمونه برتر و شخصيت او را به مثابه الگو قرار دهد و حتي در برخي موارد از وي تاثير پذيرد و در مواردي ديگر، مشابه او بسرايد.
اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و عمدتا بر اساس نظريه بينامتنيت و با بررسي شواهد، به دنبال اثبات اين فرضيه است که وجوه اشتراک در اشعار اين دو اديب، اتفاقي نبوده و حاکي از اثر پذيري شاعر معاصر فارسي از اديب توانمند عرب است.

© حقوق سایت محفوظ است