۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شدت صدا و كاهش شنوايي ناشي از آن در كارگران يك كارخانه نساجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شدت صدا و كاهش شنوايي ناشي از آن در كارگران يك كارخانه نساجي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدا
مقاله آسيب شنوايي
مقاله نساجي
مقاله ريسندگي
مقاله بافندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مواجهه بيش از اندازه با صدا به عنوان يك خطر جدي براي سلامت شنوايي كارگران صنعتي مطرح است. صنعت نساجي با به كارگيري ماشين هاي مختلف، از جمله صنايع توليد كننده صدا محسوب مي شود.
روشها: در اين مطالعه (۱۳۷۶) سطح شدت صداي ماشين هاي مختلف يك كارخانه ريسندگي و بافندگي واقع در شهرستان سمنان اندازه گيري و آناليز گرديد. آستانه شنوايي كارگران مواجه با صداي صنعتي (به تعداد ۷۰ نفر) با حداقل سابقه كار ۵ سال، به عنوان گروه مورد اندازه گيري شد و با گروه شاهد (به تعداد ۳۰ نفر)، انتخاب شده از كاركنان اداري همان كارخانه مقايسه گرديد.
يافته ها: ‌نتايج نشان داد كه ميانگين سطح شدت صداي كليه ماشين هاي بافندگي و ريسندگي به جز دو دستگاه ماشين حلاجي، از dBA 85 بيشتر است. آناليز اكتاوباند صداي ماشين هاي مختلف حاكي از آن بود كه سطح شدت صداي ماشين هاي بافندگي اكتاوباندهاي مختلف، در مقايسه با ماشين هاي ريسندگي و مقدمات بافندگي بالاتر است. علي رغم ميانگين سني و سابقه كار پايين تر، آسيب شنوايي حسي عصبي در افراد مواجه با صدا شيوع بيشتري دارد. فقط ۲۰ درصد از افراد مواجه با صدا (گروه مورد) گاهي اوقات از وسايل حفاظت شنوايي شخصي بهره مي گرفتند.
نتيجه گيري: با توجه به مطالعه حاضر و تحقيقات پيشين، مولفين معتقدند كه مواجهه با صداي غير مجاز شغلي مشكل رايج و جدي در صنايع كشور است.

© حقوق سایت محفوظ است