۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شاخص هاي توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان (۱۳۷۹-۱۳۶۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۳۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان (۱۳۷۹-۱۳۶۸)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توسعه انسانی
مقاله شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب جنسیت
مقاله شاخص ارتقای توانمندی ها بر حسب جنسیت
مقاله شاخص فقر انسانی
مقاله سیستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم كشته محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک کلام مفهوم توسعه انساني را مي توان چنين تعريف نمود «فرآيند بسط انتخاب ها در بستر فضاي قابليت زا براي دستيابي به زندگي بهتر» بر اساس اين تعريف مي توان تغييرات شاخص توسعه انساني را در يک دوره زماني مورد بررسي قرار داد.
مقاله حاضر در صدد است که به بررسي و تجزيه و تحليل شاخص هاي توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان طي سال هاي ۱۳۶۸ الي ۱۳۷۹ بپردازد و همچنين به سوالاتي از قبيل اينکه آيا شاخص مذکور طي سال هاي مورد مطالعه بهبود يافته است. آيا شکاف توسعه بر حسب جنسيت کاهش يافته است، آيا شکاف فقر انساني روندي نزولي را طي نموده است و… پاسخ گويد.
روش تحقيق در مطالعه حاضر توصيفي و تحليلي است و از حيث نوع تحقيق کاربردي مي باشد نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد که طي سال هاي مورد بررسي شاخص توسعه انساني استان سيستان و بلوچستان بهبود يافته و از رقم ۰٫۳۳۶ در سال ۱۳۶۸ به ۰٫۵۶۹ در سال ۱۳۷۹ بالغ گشته است که اين افزايش را مديون افزايش اميد به زندگي، شاخص نرخ با سوادي بزرگسالان و بهبود در نرخ ثبت نام ناالص در کليه مقاطع آموزشي استاني مي باشد. طي همين دوره شاخص توسعه انساني بر حسب جنسيت نيز از ۰٫۲۹۶ به ۰٫۴۵۱ افزايش يافته است که در اثر بهبود وضعيت آموزش زنان بوده است؛ همچنين شاخص فقر انساني از ۴۹٫۶۳ درصد به ۳۲٫۶۶ درصد کاهش يافته است.

© حقوق سایت محفوظ است