۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي شاخصهاي سفالومتري دنتوفاسيال در بيماران تنفس دهاني با انسداد فضاي بيني حلقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخصهاي سفالومتري دنتوفاسيال در بيماران تنفس دهاني با انسداد فضاي بيني حلقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزرگي لوزه سوم (آدنوييد)
مقاله تنفس دهاني
مقاله انسداد بيني حلقي
مقاله مورفولوژي دنداني صورتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توده زعيم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: روان مهر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: اهميت بافت آدنوييد در ارتودنسي در سال ۱۹۵۴ مشخص شد. از آن زمان به بعد متخصصان ارتودنسي سعي كردند تا ارتباط بين بزرگي بافت آدنوئيد و اكلوژن در حال تكامل و مورفولوژي صورتي را مورد بررسي قرار دهند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير تنفس دهاني به دليل بزرگي بافت آدنوييد بر روي معيارهاي سفالومتريك دنتوفاسيال انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ۹۲ نفر در گروه سني ۱۵-۶ سال در دو گروه مورد و شاهد (در هر گروه ۴۶ نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. افراد گروه مورد (شامل ۳۲ دختر و ۱۴ پسر با ميانگين سني ۲۶/۱۱ سال) مبتلا به تنفس دهاني بودند و علت اصلي آن توسط متخصص ارتودنسي و گوش و حلق و بيني، بزرگي بافت ادنوييد تشخيص داده شده بود. افراد گروه شاهد (شامل ۳۵ دختر و ۱۱ پسر با ميانگين سني ۳۳/۱۱ سال) تنفس طبيعي از طريق بيني داشتند. راديوگرافي هاي سفالومتري لترال دو گروه كه در حالت اكلوژن سنتريك تهيه شده بودند، انتخاب گرديد و بعد از انجام tracing و اندازه گيري دوازده متغير دنداني صورتي، ميانگين و انحراف معيار محاسبه گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از دوازده متغير اندازه گيري شده، ميانگين شش متغير اختلاف معني داري را بين دو گروه نشان داد كه با توجه به سطح معني داري به ترتيب عبارت از: زواياي  SN-Me.Go، Axis-Y، (Gonial) G، ۱ to FH، SNB و PL-SN بودند.
در گروه مورد‏‏ نسبت به گروه شاهد، ميانگين سه متغير اول و SN-PL افزايش معني دار و ميانگين متغيرهاي ۱ to FH و SNB كاهش معني دار داشتند. ميانگين ساير متغيرهاي اندازه گيري شده، يعني زواياي S، IMPA، SNA، ‏ANB، Ar و ارتفاع تحتاني صورت (LH) اختلاف معني داري را بين دو گروه نشان ندادند.
نتيجه گيري: انسداد فضاي نازوفارنكس به دليل بزرگي بافت آدنوييد بر روي مورفولوژي دنتوفاسيال تاثير مي گذارد و باعث الگوي رشدي عمودي صورت و رتروژن سانترال هاي بالا مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است